fbpx
Search
Close this search box.

กกพ. ขึ้นค่าไฟ งวด ม.ค.- เม.ย. 2567 เฉลี่ย 4.68 บาท/หน่วย

ขึ้นค่าไฟ

หลังจากค่าไฟได้มีการปรับขึ้นลงมาตลอดในช่วงปี 66 ที่ผ่านมากนี้ ล่าสุดทางกกพ. เคาะขึ้นค่าไฟ งวดใหม่มกราคม – เมษายน 67 เฉลี่ยสูงถึง 4.68 บาท/หน่วย หลังเปิดรับฟังความเห็นไว้ 3 ทางเลือก เพื่อลดผลกระทบประชาชน แต่ต้องปรับให้สะท้อนต้นทุนบางส่วน