fbpx
Search
Close this search box.

ทำไมทะเลไม่มี ‘ฉลาม’ น่ากลัวกว่าทะเลมี ‘ฉลาม’

ฉลาม

โลกของเรานั้น ประกอบไปด้วยน้ำทะเลเกือบ 70% ซึ่งมีความสำคัญต่อโลกและสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ ในบรรดาสัตว์ทะเลจำนวนมากมาย หนึ่งในสัตว์ทะเลที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลอันละเอียดอ่อนของระบบนิเวศ นั่นก็คือ ‘ฉลาม’ นักล่าแห่งท้องทะเลที่ใครหลายคนต่างมองว่าเป็นสัตว์ดุร้าย อันตราย แต่รู้ไม่ว่าทะเลที่ไม่มีฉลามส่งผลต่อระบบนิเวศในท้องทะเลมากกว่าที่เราคิด ครั้งนี้ เอซียูเพย์จะสำรวจว่าทำไมทะเลไม่มี ‘ฉลาม’ น่ากลัวกว่าทะเลมี ‘ฉลาม’