แนวการทางจัดการกับหนี้บ้าน ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

แนวการทางจัดการกับหนี้บ้าน ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

ขึ้นดอกเบี้ยมีผลกระทบกับหนี้ หรือการกู้ซื้อบ้านอย่างไร จะผ่อนบ้านเท่าเดิม นานขึ้น หรือแพงขึ้นหรือไม่ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะจัดการอย่างไร