fbpx
Search
Close this search box.

3 เทคนิคน่ารู้ก่อนยื่นภาษี

และแล้วก็มาถึงฤดูกาลจ่ายภาษีที่คนไทยทุกคนต้องเจอทุกปี กับการยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2567 สารภาพกันมาหน่อยว่าใครที่เคยยื่นมาแล้ว แต่ก็ยังคงสับสนทุกปีบ้าง สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องภาษี หรือการวางแผนภาษี วันนี้ ACU PAY จะมารวบรวมเทคนิคน่ารู้ก่อนยื่นภาษีให้เข้าใจได้มากขึ้นกัน