fbpx
Search
Close this search box.

สรุปแนวทางผ่อนหนี้บ้าน รถ สินเชื่อ อย่างไรในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น ​

สรุปแนวทางผ่อนหนี้บ้าน รถ สินเชื่อ อย่างไรในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

หลังจากเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมา และตามาด้วยการขึ้นดอกเบี้ย ดังนั้นสิ่งที่ตามมาคือภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น จะจัดผ่อนอย่างไรมาดูกันครับ

แนวการทางจัดการกับหนี้บ้าน ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

แนวการทางจัดการกับหนี้บ้าน ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

ขึ้นดอกเบี้ยมีผลกระทบกับหนี้ หรือการกู้ซื้อบ้านอย่างไร จะผ่อนบ้านเท่าเดิม นานขึ้น หรือแพงขึ้นหรือไม่ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราจะจัดการอย่างไร