fbpx
Search
Close this search box.

จะกู้เงินต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

จะกู้เงินต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

การกู้เงินแต่ละครั้ง นอกจากภาระค่าใช้จ่ายอย่าง ค่าดอกเบี้ยและเงินต้น ที่ต้องใช้จากเงินที่เรายืมมาแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มเติมจากการกู้ขอสินเชื่อบ้าน อีกหลายอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึง ซึ่งวันนี้ ACU PAY เลยรวบรวมค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มเติมฝนการกู้ว่ามีอะไรบ้างมาฝากกัน