เมื่อเงินเฟ้อ ธุรกิจแบบไหนจะได้ประโยชน์

เงินเฟ้อหรือไม่ เราจะใช้ CPI (Consumer Price Index) หรือที่เรียกว่า ดัชนีผู้บริโภค ซึ่งหมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน