fbpx
Search
Close this search box.

Bitcoin Halving คืออะไร ส่งผลอย่างไรกับตลาด

Bitcoin Halving

ในทุก ๆ 4 ปี Bitcoin จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ‘Bitcoin Halving’ ซึ่งจะทำให้ราคาของ Bitcoin รวมถึงเหรียญคริปโตอื่น ๆ จะมีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเป็นแบบไหน และส่งผลต่อตลาดอย่างไร มาดูพร้อมกันเลย