fbpx
Search
Close this search box.

ธุรกิจน่าจับตามอง เจาะตลาด เศรษฐกิจสีเงิน (Silver Economic) ตอบโจทย์สังคมสูงวัย

Silver Economic

ประชากรโลกหลายประเทศกำลังก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) มากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยเองคาดว่า ภายในปี พ.ศ. 2578 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Super Aged Society) แต่ปัญหาทางภาครัฐนี้ ก็มาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม กับ เศรษฐกิจผู้สูงวัย หรือสีเงิน (Silver Economy)