fbpx
Search
Close this search box.

กฎหมายใหม่! หักแต้มผู้ขับขี่จราจร เริ่ม 8 มกราคม 2566

กฎหมายใหม่ หักแต้มผู้ขับขี่จราจร

สายซิ่งต้องอ่าน!! กฎหมายใหม่!! หักแต้มผู้ขับขี่จราจรไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ด้วยรถจักรยนต์ หรือจะเป็นการขับขี่รถยนต์ หากทำผิดตามรายละเอียดดังกล่าว จะถูกหักแต้มคะแนนและถูกการสั่งพักใช้ใบอนุญาตการขับขี่เป็นเวลา 90 วัน ในกรณีที่ถูกหักแต้มคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดกฎหมายนี้มีอะไรบ้าง

       การตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่รถและคำสั่งในการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ รวมไปถึงการอุทธรณ์คำสั่งพักใบขับขี่ และเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าจะมีผลบังคับใช้กฎหมายนี้ได้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นก็หมายความว่าจะเริ่มมีผลใช้ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการขับขี่ ไม่ว่าชนิดใดก็ตามจะมีคะแนนความประพฤติในการขับขี่รวมไม่เกินคนละ 12 คะแนน

โดยมีเงื่อนไขการตัดคะแนนดังต่อไปนี้

  • ตัด 1 คะแนน เช่น การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือโดยไม่มีอุปกรณ์เสริม , การขับขี่โดยไม่รัดเข็มขัดหรือสวมหมวกกันน็อค , ขับเร็วเกินกว่าอัตราที่กำหนด , ไม่หยุดรถขณะคนข้ามทางม้าลายหรือทางข้ามถนน เป็นต้น
  • ตัด 2 คะแนน เช่น การขับรถย้อนศร , การขับขี่ฝ่าสัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือจุดที่มีเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ขับขี่ในขณะที่ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
  • ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถชนแล้วหนี , ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติ , ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ เป็นต้น
  • ตัด 4 คะแนน เช่น เมาแล้วขับ , แข่งรถในทางที่ไม่ได้รับอนุญาต , ขับรถในขยะที่เสพยาเสพติด , ขับรถโดยไม่นึกถึงความปลอดภัยของผู้อื่น เป็นต้น

วิธีการคืนคะแนน

  • ผู้ขับขี่ที่ถูกตัดคะแนน จะได้รับคะแนนคืนในวันถัดไปเมื่อครบกำหนด 1 ปี เช่น ถูกตัดคะแนน 1 คะแนน ในวันที่ 16 มกราคม 2566 จะได้รับคะแนนคืนในวันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้น
  • ผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เมื่อพ้นกำหนดจะได้รับคะแนนคืนในวัดถัดไป จำนวน 8 คะแนน ส่วน 4 คะแนนที่เหลือจะได้รับก็ต่อเมื่อไม่ประพฤติในการขับรถเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

การตัดคะแนนประพฤติในการขับรถของผู้ขับขี่ ประกอบด้วย

  • กรณีรู้ตัวผู้ขับขี่ และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาติให้ตัดคะแนนความประพฤติในการขับขี่ของคนนั้นๆ
  • กรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ หรือแสดงใบสั่งที่ติดไว้กับรถ หรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามชื่อที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนผู้ครอบครองรถตามกฎหมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่