fbpx
Search
Close this search box.

อัปเดตกฎข้อห้ามโฆษณาใหม่  ปี 2566

ปุกาศๆ พ่อค้าแม่ค้าประชนทั่วไปทั้งหลาย กฎข้อห้ามโฆษณาเค้ามีการอัปเดตกันแล้วนะจ๊ะ ถ้าไม่อยากโดนบล๊อคโดนแบนตามมาศึกษาโดยด่วน

“กฎข้อห้ามโฆษณาใหม่” สืบเนื่องจากทางด้าน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการใช้ข้อความโฆษณาที่มีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงอันยากแก่การพิสูจน์ และแนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงเกี่ยวกับข้อความโฆษณา พ.ศ.2565 โดยประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (13 มกราคม 2566) โดยมีสาระสำคัญ เช่น 

ห้ามมีข้อความมีลักษณะยกเว้นความรับผิดชอบ เช่น 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษส่วนลดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างอาจไม่ตรงกับรุ่นที่จัดโปรโมชั่น
 • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ห้ามใช้ข้อความที่อาศัยความเชื่อส่วนบุคคล หรือข้อความอื่นใดที่จูงใจให้ผู้บริโภคที่มีความทุกข์หรือต้องการที่พึ่งทางจิตใจซื้อสินค้าหรือรับบริการ เช่น

 • เมื่อใช้แล้ว จะเห็นผลทันที, เห็นผลภายใน 7 วัน
 • รับทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมา
 • รับแก้เคราะห์ แก้กรรม
 • เสริมบารมี เพิ่มยอดขาย เพิ่มเสน่ห์
 • ใครเห็นใครรัก
 • นั่งสมาธิดูอดีตชาติ
 • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

การใช้ข้อความรับประกันสินค้าหรือบริการ โดยไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนและถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 

 • ปลอดภัย หายห่วง
 • แบตระเบิดจ่ายทันที 200,000 บาท
 • ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน
 • ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน
 • รับประกันความพึงพอใจ
 • หากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
 • ใช้ข้อความรับประกันสินค้าโดยไม่ระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน
 • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

การใช้ข้อความที่มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติในสินค้าประเภทเดียวกัน หรือการอ้างอิงผลวิจัย สถิติ ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ ที่ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน อาทิ

 • ที่สุด ดีที่สุด ดีเด็ด สูงสุด สุดยอด ยอด ยอดเยี่ยม ยอดไปเลย เยี่ยมยอด เยี่ยมไปเลย
 • ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว รายเดียว รายแรก เจ้าแรก แห่งเดียว ครั้งแรก มีเพียงที่เดียวในประเทศ
 • ยอดขายอันดับ 1, ยอดขายอันดับต้นๆ จากประเทศ…
 • ดีกว่า มากกว่า
 • มีเพียงแค่ 2 แห่งในประเทศ
 • เห็นผล 100%
 • ข้อความที่อ้างอิงผลการทดสอบ ผลการทดลองจากห้องปฏิบัติการ หรือที่ได้รับการรับรองจาก….
 • ผ่านมาตรฐานจากสถาบันการการทดสอบจากต่างประเทศ
 • ได้รับรางวัล…
 • หรือข้อความอย่างอื่นที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้หากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาอาจออกคำสั่งให้นำข้อมูลมาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้ และในกรณีเร่งด่วน คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะออกคำสั่งระงับการโฆษณาดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิสูจน์ได้ ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่