fbpx
Search
Close this search box.

ส่องเทรนด์ กลุ่มธุรกิจเด่น-น่าจับตามองปี 67

ธุรกิจเด่นปี 67

เริ่มต้นปีใหม่ หลาย ๆ คนอาจกำลังอยากเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ กันใช่ไหม สำหรับใครที่กำลังอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือกำลังมองหาแนวทางในการทำธุรกิจใหม่ ๆ แต่ยังไม่รู้ว่าจะทิศทางตลาดว่าต้องเริ่มตรงไหน ครั้งนี้ ACU PAY นำกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองในปี 2567 นี้มาฝาก โดยข้อมูลนี้นำมาจากการวิเคราะห์และเก็บสถิติโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะมีกลุ่มธุรกิจประเภทไหนที่น่าสนใจบ้าง ตามมาดูกันเลย

กลุ่มธุรกิจเด่น-น่าจับตามองปี 67

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผย ธุรกิจที่มีความโดดเด่นและน่าจับตามองในปี 2567 จากการวิเคราะห์โดยประเมินข้อมูลธุรกิจจากหลายภาคส่วน โดยสถิติข้อมูลภายในของกรมฯ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่จำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ อัตราการเติบโต ผลประกอบการของธุรกิจ และการจดทะเบียนเลิกประกอบธุรกิจ ร่วมกับข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่าง ๆ

โดยจากผลการวิเคราะห์ สามารถแบ่งกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองและน่าสนใจในปี 2567 ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ และแบ่งออกเป็น 9 ประเภทธุรกิจย่อย ประกอบด้วยธุรกิจตามนี้

กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

ธุรกิจนี้ได้รับผลดีจากปัจจัยบวกในการเปิดประเทศและมาตรการสนับสนุนภาครัฐ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตามนี้

1. ธุรกิจท่องเที่ยว

เช่น ธุรกิจภัตตาคาร-ร้านอาหาร, ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ห้องชุด เกสต์เฮ้าส์, ธุรกิจจัดนำเที่ยว, ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจตัวแทนการเดินทาง เป็นต้น 

โดยในเดือน มกราคม – พฤศจิกายน ปี 2566 มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจรวม 7,459 ราย เติบโตสูงขึ้น 48% เมื่อเทียบกับปี 2565 ผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 รวมทั้งสิ้น 575,347 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นถึง 64% เมื่อเทียบกับ ปี 2564 

ซึ่งกลุ่มธุรกิจนี้มีแนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจสูงขึ้นเพื่อรองรับความต้องการจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2566 ประมาณ 27 ล้านคน และ ปี 2567 ประมาณ 30 – 35 ล้านคน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจในการขยายหรือเริ่มต้นธุรกิจเพื่อรองรับตลาดและตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

2. ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้า คอนเสิร์ต

เช่น ธุรกิจการจัดแสดงทางธุรกิจและสินค้า, ธุรกิจการจัดประชุม, ธุรกิจจัดงานเลี้ยง, ธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิง เป็นต้น 

โดยมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2566 มีการจัดตั้งธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,138 ราย เติบโตสูงขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีผลประกอบการรอบปีบัญชี 2565 รวม 56,750 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปี 2564

โดยธุรกิจสามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาล โดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ต หรือเทศกาลดนตรีต่าง ๆ ของศิลปินชาวต่างชาติ ที่คอยดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาร่วม ซึ่งยังเป็นโอกาสดีที่ช่วยให้ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่จะใช้โอกาสนี้ เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติม 

กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ การรักษารูปลักษณ์ และสุขภาพส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยธุรกิจที่น่าสนใจตามนี้ 

3. ธุรกิจสุขภาพและความงาม

ช่น ธุรกิจปลูกพืช เครื่องเทศ เครื่องหอมยารักษาโรค, ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิกโรคเฉพาะทาง, ธุรกิจขายปลีก-ส่งเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เป็นต้น 

โดยประเภทธุรกิจสุขภาพและความงามรอบปีบัญชี 2565 สร้างรายได้ 1,184,181 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2564 มูลค่า 97,052 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 91,959 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2564 มูลค่า 3,687 ล้านบาท จากปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ รูปร่าง หน้าตา เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก

4. ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

เช่น ธุรกิจสถานที่ดูแลรักษาสำหรับผู้สูงอายุ, ธุรกิจบริการจัดหาที่พักให้,ธุรกิจสังคมสงเคราะห์โดยไม่มีที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ธุรกิจนี้มีการจัดตั้งธุรกิจใน มกราคม-พฤศจิกายน ปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 107 ราย เพิ่มสูงขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยปัจจุบันมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศจำนวน 721 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 4,250 ล้านบาท

ด้วยแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทั้งของไทยและต่างประเทศทั่วโลก ส่งผลให้จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูง สวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ในแต่ละปี ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทและสร้างโอกาสทำตลาดเพื่อรองรับจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

กลุ่มธุรกิจด้านรูปแบบการใช้ชีวิต

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนุยุคปัจจุบัน เป็นธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ โดยสามารถปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา โดยประเภทธุรกิจที่น่าสนใจประกอบด้วย 

5. ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ได้แก่ ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง, ธุรกิจขายปลีกอาหารและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง, ธุรกิจขายส่งอาหารสัตว์ เป็นต้น

ในยุคที่ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากกว่าการมีลูก ทำให้ธุรกิจดังกล่าว เป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นจากความรักและความผูกพันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยง เปรียบเสมือนบุคคลหนึ่งในครอบครัว ทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์พร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

โดยในช่วง มกราคม – พฤศจิกายน ปี 2566 มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจรวม 494 ราย เติบโตสูงขึ้น 32% เมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้ทางธุรกิจรอบปีบัญชี 2565 จำนวน 197,842 ล้านบาท รวมทั้งมีอัตราเติบโตของกำไรปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า จาก 3,152 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 13,304 ล้านบาท ในปี 2565 

6. ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ ธุรกิจรีไซเคิล, ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์และรูปแบบกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางธรรมชาติ ส่งผลให้มีธุรกิจประเภทนี้ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 

โดยในช่วง มกราคม-พฤศจิกายน ปี 2566 มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจรวมทั้งสิ้น 197 ราย เติบโตสูงขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้ทางธุรกิจรอบปีบัญชี 2565 จำนวน 486,759 ล้านบาท รวมทั้งมีอัตราเติบโตของผลกำไรปี 2565 ถึงกว่า 45% จากกำไร 24,517 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นกำไร 35,512 ล้านบาท ในปี 2565

กลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจนี้ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน ครอบคลุมการใช้งานทุกช่วงวัยของประชากรในสังคม และยังครอบคลุมถึงทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ มีมูลค่าทางการตลาดระดับสูง โดยมีประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 

กลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม กลุ่มธุรกิจนี้ตอบโจทย์โลกปัจจุบัน ครอบคลุมการใช้งานทุกช่วงวัยของประชากรในสังคม และยังครอบคลุมถึงทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ มีมูลค่าทางการตลาดระดับสูง โดยมีประเภทธุรกิจที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 

7. ธุรกิจบริการ e-Commerce

ได้แก่ ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต และธุรกิจตลาดกลางในการซื้อขายออนไลน์ เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบัน สะดวกสบาย เข้าถึงบริการและสินค้าเพียงแค่ปลายนิ้ว 

โดยปี 2566 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีการจัดตั้งธุรกิจรวม 1,800 ราย เติบโตสูงขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปี 2565 รายได้รอบปีบัญชี 2565 สูงถึง 194,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 38,192 ล้านบาท หรือ 24% 

8. ธุรกิจบริการชำระเงินแบบดิจิทัล

ได้แก่ ธุรกิจการประมวลผล และการเรียกชำระเงินสำหรับธุรกรรมทางการเงิน เป็นธุรกิจให้บริการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านทางออนไลน์ ทำให้การชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็ว 

การจัดตั้งธุรกิจปี 2566 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีจำนวน 22 ราย สร้างรายได้รอบปีบัญชี 2565 มูลค่า 19,098 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้น 37% เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2564 รวมทั้งสร้างผลกำไรสูงมากกว่า 1.9 เท่า จาก 844 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 2,478 ล้านบาท ในปี 2565 

9. ธุรกิจซอฟต์แวร์

เช่น ธุรกิจจัดทำโปรแกรมเว็บเพจ, ธุรกิจจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์, ธุรกิจให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

ในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2566 มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจรวม 1,104 ราย โดยธุรกิจกลุ่มนี้ สร้างรายได้รอบปีบัญชี 2565 มูลค่า 160,201 ล้านบาท สูงขึ้นถึง 19,171 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2564 

ซึ่งการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวสอดคล้องกับยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาประสานรวมกับ AI หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างชัดเจน กลายเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้ธุรกิจซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ผู้เขียน

ACU PAY Thailand

ACU PAY Thailand

ให้ทุกเรื่องการเงินเป็นเรื่องง่าย เริ่มต้นวันดีๆ ไปกับเรา MAKE A GREAT DAY WITH ACU PAY

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่