fbpx
Search
Close this search box.

รวม 5 วัดสวยๆในกรุงเทพฯ ทําบุญ ไว้พระ 2022

      อีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำชาติไทย คือวัด เป็นสถานที่ที่ช่วยให้เราสุขกายสบายใจ ทำบุญไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต และยังเป็นสถานที่ที่สวย งดงาม มากๆอีกด้วย วันนี้เราจึงมาแนะนำ 5 วัดสวยๆในกรุงเทพฯ ที่เราสามารถไปทำบุญไหว้พระ เพื่อเป็นสิริมงคล มีที่ไหนบ้างมาดูกันเลย

1. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พิกัด : เลขที่ 34 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

        วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือวัดแจ้ง หรือที่เราติดปากเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดอรุณ เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา วัดที่ขึ้นชื่อว่ามีพระปรางค์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดในประเทศไทย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขยายเขตพระราชฐานจนวัดแจ้งเป็นวัดภายในพระราชวังและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Previous slide
Next slide

ก่อนไปอย่าลืม Check !

2. วัดโสมนัสราชวรวิหาร

พิกัด : ถ.กรุงเกษม แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

        สร้างขึ้นด้วยศิลปะ สถาปัตยกรรมแบบไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถ และพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม มีคลองผดุงกรุงเกษมที่รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้น ผ่านทางด้านหน้าของพระอุโบสถ เป็นเจดีย์ภายในวัดมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่เป็นเจดีย์ทอง รูปทรงแบบศรีลังกา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนองค์เล็กมีลักษณะเช่นเดียวกับปรินิพพานสถูปอินเดีย ซึ่งเป็นเจดีย์ที่หาชมได้ยาก เพราะเจดีย์ลักษณะนี้ มีเพียง 2 องค์ในประเทศไทย

Previous slide
Next slide

ก่อนไปอย่าลืม Check !

3. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พิกัด : ใกล้กับกระทรวงมหาดไทย ถ.เฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

      พระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี และเป็นหนึ่งในวัดสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ระหว่างไทยและยุโรป คือสถาปัตยกรรมภายในเป็นแบบโกธิค ส่วนพระอุโบสถภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีลายเบญจรงค์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคภายในวัด งดงามคล้ายกับพระที่นั่งแห่งหนึ่งในพระราชวังแวร์ซาย และการประดับด้วยกระเบื้องเคลือบภายนอกของพระอุโบสถ พระอารามหลวงแห่งนี้ จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “พระอารามแห่งเครื่องเบญจรงค์”

Previous slide
Next slide

ก่อนไปอย่าลืม Check !

4. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

พิกัด : 371 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

       วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เป็นหนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพฯ ที่ใครมาก็ต้องขอพร “ให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี” ชื่อวัดได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 3 และยังทรงสร้างพระวิหารหลวง รวมถึงได้พระราชทานพระประธาน คือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารชัยองค์ใหญ่ ซึ่งหลวงพ่อโตก็ได้รับการสักการะอย่างมากจากหมู่ชาวจีน จนมีชื่อเรียกแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง นอกจากนั้นยังมีหอมณเฑียรธรรมเถลิงพระเกียรติเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่ 4 และหน้าวิหารยังมีระฆังที่ใบใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย

Previous slide
Next slide

ก่อนไปอย่าลืม Check !

5. วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิกัด : 371 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

      วัดพระแก้ว สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง และการสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2325 ค่ะ โดยเป็นสร้างตามประเพณีการสร้างพระอารามหลวงในเขตพระราชวังที่มีมาตั้งแต่อดีตก็คือ วัดมหาธาตุ ในพระราชวังสมัยกรุงสุโขทัย และ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพระราชวังสมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นเอง โดยจะเป็นวัดที่ไม่มีเขตสังฆาวาส ซึ่งเริ่มแรกภายในวัดมี พระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร หอพระมณเฑียร และหอไตร

Previous slide
Next slide

ก่อนไปอย่าลืม Check !

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่