fbpx
Search
Close this search box.

เปิดแล้ว! โรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรกในไทย

ภาษาคือกุญแจสำคัญในการเรียนรู้และสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันภาษาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากรองจากภาษาอังกฤษ นั่นก็คือ ภาษาจีน ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีกำลังมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะด้วยทั้งด้านประชากร หรือเศรษฐกิจที่กำลังผลิตสูง นอกจากนี้ภาษาจีนยังถูกแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์กรสหประชาชาติ ซึ่งไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมภาษาจีนถึงกลายเป็นภาษาที่กำลังต้องการของตลาด 

ซึ่งนี่เอง เป็นสาเหตุที่ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนภาษาเสริมในโรงเรียนเป็นภาษาจีน และพัฒนามาเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษและจีน แต่เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีการก่อตั้งโรงเรียนภาษาจีน โดยใช้หลักสูตรจากประเทศจีนโดยตรงครั้งแรก ซึ่งรายละเอียดโรงเรียนจะน่าสนใจขนาดไหน ลองมาดูไปพร้อมกัน 

โรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) China International School เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีเอกลักษณ์ความเป็นจีนสมัยใหม่แห่งแรกของประเทศไทย โรงเรียนตั้งอยู่ที่ ซอยนวมินทร์ 74 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย ผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก (ประเทศไทย) และบริษัท หมิงจ้ง อินเตอร์เนชันแนล เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โรงเรียนนานาชาติจีนได้ใช้หลักสูตรที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศจีน เป็นศูนย์ประสบการณ์วัฒนธรรมฉีหลู่แห่งแรก ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของ ขงจื่อ นักปรัชญาโด่งดังของจีน  โดยการเรียนการสอนจะใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก เช่น ในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเสริมภาษาอังกฤษเพื่อความหลากหลายด้านภาษา เพราะมีกว่า 80% ของครูผู้สอนเป็นชาวจีน และอีก 20% เป็นครูชาวต่างชาติหลากหลายประเทศทั้งฝั่งยุโรป อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย 

ระดับชั้นประถมศึกษา

เน้นการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ ทั้งด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และแนวคิดด้านนวัตกรรม ปลูกฝังนิสัยในการตั้งคำถาม การสังเกต การวิเคราะห์และสรุปข้อมูล อีกทั้งยังปลูกฝังการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย

หลักสูตรจะเน้น วิทย์-คณิต ภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้ก้าวสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทาง

นักเรียนที่นี่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรจีนทุกอย่าง โดยมีบรรยากาศการเรียนการสอนเสมือนเรียนอยู่ที่ประเทศจีน อีกทั้งทางโรงเรียนยังตั้งเป้าหมายให้เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้เหมือนภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนในไทย หรือในแถบยุโรป อเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ที่ทางโรงเรียนมีความร่วมมือกัน หรือสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพหรือธุรกิจในอนาคต 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนชาวจีน ต่างสนใจเข้ามาลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งนิคมอุตสาหกรรมจีนที่ จังหวัด ระยอง และ อุดรธานี รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง และ หลากหลายโครงการอีกมากมายที่ประเทศจีนกำลังเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนที่มีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก และทางโรงเรียนนานาชาติจีนเชื่อว่า การเรียนการสอนนี้จะสามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้

ขณะนี้โรงเรียนนานาชาติจีนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ค่าเทอม 139,800 บาท/เทอม แต่ในปีแรกจะมีทุนส่วนลดทุนการศึกษาให้ตั้งแต่ 10 – 100% โดยจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2566 นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่