fbpx
Search
Close this search box.

“Recession” หรือ “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย” คืออะไร

“Recession” หรือ “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย” คืออะไร ​

ในอนาคตภายใน 1-2 ปีนี้ผู้เชียวชาญหลายๆ ท่านคาดการณ์ว่าโลกจะเข้าสู่ภาวะ “Recession” หรือที่เรียกว่า “ภาวะเศรษฐกิจถดถอย” อย่างไรก็ตามแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโลกที่เกิดภาวะเช่นนี้ แต่ครั้งนี้ต่างออกไปอย่างมาก เพราะทุกครั้งที่เกิดย่อมมีเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์มากระทบกับเศรษฐกิจ แต่ครั้งนี้มีทั้งโรคระบาด เงินเฟ้อ สงคราม วิกฤตพลังงาน และ Supply chain ต่างๆ อาจจะส่งผลให้เกิด Recession ที่หนักหน่วงกว่าที่เราเคยเจอมา