fbpx
Search
Close this search box.

e-Money คืออะไร?
มูลค่าการใช้ในประเทศไทยเท่าไหร่?

      ในโลกที่กำลังก้าวสู่สังคมไร้เงินสด สิ่งที่จะถูกปรับเปลี่ยน โดยที่ปฏิเสธไม่ได้คือ รูปแบบเงิน และรูปแบบการจ่ายเงิน หรือการชำระสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่จะทำให้เราสะดวกมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และลดการใช้เงินสด โดยปรับเปลี่ยนมาใช้เงินที่เป็นเงินเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-Money

e-Money คืออะไร?

      e-Money (Electronic Money) หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ มูลค่าเงินที่ถูกบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(เช่น ชิปคอมพิวเตอร์ในบัตรแทนเงินสดหรือบัตรพลาสติก เครือข่ายโทรศัพท์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต )ซึ่งผู้ใช้งานได้ชำระหรือเติมเงินไว้ล่วงหน้า หรือหักผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง (Pre-paid) แก่ผู้ให้บริการ e-Money หรือ ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อ e-Wallet ซึ่งสามารถใช้ชำระสินค้า หรือบริการได้ตามที่ร้านค้าที่รับชำระ 

      ทำให้เกิดข้อดีมากมาย เช่น ความสะดวกในการชำระ ลดการใช้เงินสดหรือธนบัตร ลดข้อผิดพลาดในการรับเงิน และทอนเงินเป็นต้น

      ในส่วนของผู้ใช้งานสามารถเติมเงินและถอนเงินได้ผ่านช่องทางต่างๆ ได้  ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น การเติมผ่าน Moblie banking ผ่านตู้เติมเงิน เติมกับร้านค้าที่รับเติมเงิน เติมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือหักผ่านบัญชีธนาคารหรือบัตรเคดิตที่เชื่อมต่อของผู้ใช้งานที่ผูกไว้ได้โดยตรง เป็นต้น

      ในส่วนของการเติมหรือถอนเงินนั้น สามารถตรวจได้จากประวัติการทำรายการ SMS หรือ e-mail ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

อะไรคือ e-Money บ้าง?

     e-Money แบ่งตามประเภทของผู้ให้ e-Money โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทบัญชี คือ

1. บัญชี ก – เป็นการให้บริการ e-Money ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว นอกจากนี้ มีผู้ให้บริการที่ได้รับยกเว้น เช่น บัตร e-Money ที่ใช้ซื้ออาหารในศูนย์อาหารตามห้างสรรพสินค้า

2. บัญชี ข – เป็นการให้บริการe-Money ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน ได้แก่  ธุรกิจ Franchise หรือตัวแทนการจัดจำหน่าย ซึ่งมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าเดียวกัน เช่น ปั๊มน้ำมัน  ธุรกิจที่มีรูปแบบการให้บริการเดียวกัน เช่น ระบบขนส่งมวลชน  ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินนโยบาย บริหารจัดการในลักษณะกลุ่มเดียวกัน เช่น กิจการในเครือ  ธุรกิจที่ประกอบกิจการอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่การจัดจำหน่ายเดียวกัน เช่น ศูนย์การค้า 

3. บัญชี ค – เป็นการให้บริการ e-Money ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน เช่น การนำไปใช้ชำระค่าสินค้า/ค่าบริการที่จำหน่ายผ่าน เว็บไซต์ต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต หรือตามร้านค้าที่รับชำระด้วย e-Moneyเป็นต้น

ACU PAY  ผู้ให้บริการ e-Money บัญชี ค ที่ให้บริการ อีวอลเล็ท (E-Wallet)หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้จ่ายผ่านจุดชำระต่างๆ ได้ เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ช้อปปิ้ง ร้านค้าต่างๆอีกมากมาย พร้อมกับโปรโมชัน ที่มีเฉพาะ ACU PAY เท่านั้น

การใช้ e-Money ในประเทศไทย ปี 2017-2021

จำนวนบัตรหรือบัญชี e-Money

จำนวนบัตรหรือบัญชี e-Money
 ลำดับ  หัวข้อ 2021 2020 2019 2018 2017
1
จำนวนบัตรหรือบัญชี (หน่วย:ล้าน)
116.25 96.74 82.35 91.75 54.27
2
  ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน
22.01 20.06 19.34 17.65 2.58
3
  ผู้ให้บริการทิ่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank)
94.24 76.68 63.01 74.1 51.69

     จากข้อมูล จะได้เห็นได้ว่าในปี 2018 มีการเพิ่มขึ้นในการใช้ e-Money อย่างเห็นได้ชัด และในปี 2019 -2020 ได้มีเหตุการณ์โควิด 19 ที่มาทำให้การใช้ e-Money เป็นที่นิยม และจำเป็นมากขึ้นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสะท้อนให้เราเห็นอีกว่า คนไทยมีจำนวนบัตรหรือบัญชีมากกว่า 1 ใบหรือ 1 บัญชีต่อคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ

มูลค่าการเติมเงิน e-Money ​

มูลค่าการเติมเงิน e-Money
 ลำดับ หัวข้อ20212020201920182017
5มูลค่าการเติมเงิน (ล้านบาท)472,922.94314,429.44292,121.69217,456.99127,588.86
6   ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน66,223.1038,360.6791,771.4238,862.9811,275.30
7   ผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank)406,699.84276,068.77200,350.27178,594.02116,313.56

มูลค่าการใช้จ่าย e-Money ​

มูลค่าการใช้จ่าย-(ล้านบาท) (1)

 ลำดับ

 หัวข้อ

2021

2020

2019

2018

2017

9

มูลค่าการใช้จ่าย (ล้านบาท)

467,179.74

309,553.49

276,317.42

203,475.21

126,171.87

10

  ผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงิน

55,164.97

33,157.55

77,395.86

29,946.22

10,652.40

11

  ผู้ให้บริการทที่มิใช่สถาบันการเงิน (non-bank)

412,014.77

276,395.94

198,921.56

173,528.99

115,519.47

     จากข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง จะได้เห็นได้ว่าการเติมเงิน และการใช้จ่าย สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้จ่ายของคนไทย กับการใช้ e-Money เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกราฟกับยอดบัตรหรือบัญชีแล้ว จะเห็นลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ แม้ยอดบัตรหรือบัญชีจะลดลงในปี 2019 แต่กลับมียอดใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย กำลังก้าวสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเห็นได้ชัด

       หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีก่อน หลายๆคนคงมองภาพไม่ออกว่าสังคมไร้เงินสด จะเป็นหรือเปลี่ยนไปได้อย่างไร  จนกระทั่งมีโควิดที่เป็นตัวที่มาเร่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทย ยกตัวอย่างเช่น การใช้งาน คนละครึ่ง หรือเราชนะ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล ที่ต้องใช้ผ่านแอปเป๋าตัง เชื่อว่าหลายๆคนได้ใช้งาน และรู้จัก 

     จุดที่น่าสังเกตอีก 1 อย่างคือ แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายหรือการเติมเงินเพิ่มขึ้นสูง แต่หากมองที่มาของยอดการใช้จ่าย กลับมาจากผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน ไม่ใช่ธนาคาร และเป็นสิ่งที่น่าจับมองมากว่า ในอนาคต บทบาทหรือหน้าที่ธนาคารจะเป็นอย่างไรในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้

    เพื่อนๆ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง กับบทบาทของธนาคาร และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน กับเทรนสังคมไร้เงินสดที่กำลังก้าวเข้ามาอย่างปฏิเสธไม่ได้

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่

บทความที่เกี่ยวข้อง