fbpx
Search
Close this search box.

e-wallet ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ?

     ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างปลอดภัย ในสังคมไร้เงินสดด้วยการใช้ อีวอลเล็ท (e-Wallet) ซึ่งจะเป็นตัวเลือกหลักในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่จะใช้อีวอลเล็ท (e-Wallet) อย่างไรให้ปลอดภัย ห่างไกลจากกลยุทธ์การหลอกลวงของมิจฉาชีพ ACU PAY จะมาแนะนำ 4 ข้อต้องจำและปฏิบัติเพื่อไม่ให้เงินเราสูญหายไปกับมิจฉาชีพ

ACU PAY
“ACU PAY เปย์อย่างมั่นใจ ปลอดภัยทุกการใช้จ่าย”

สิ่งที่ควรปฏิบบัติ

  1. ทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองเท่านั้น และห้ามให้ใครรู้ข้อมูลส่วนตัว หมายเลขบัตรประชาชน,บัญชีธนาคาร,รหัสผ่านต่างๆ หรือ OTP และเบอร์มือถือ เพราะมิจฉาชีพจะสามารถใช้ข้อมูลของเรา ในการเข้าไปทำธุรกรรมต่างๆได้
  2. เช็คการแจ้งเตือนทุกครั้งในการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชัน ACU PAY และควรเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินทุกครั้ง
  3. ควรเลี่ยงการใช้งาน หรือข้อมูล หรือการทำธุรกรรม online ที่เสี่ยง เช่น web พนัน, web เถื่อน, SMSที่ไม่น่าเชื่อถือต่างๆ
  4. เฟซบุ๊ค ACU PAY thailand ชื่อนี้เท่านั้น https://www.facebook.com/acupaythailand

       ในปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินถือเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถใช้จ่ายอย่างสะดวกสะบาย และเพื่อความปลอดภัยในการใช้อีวอทเล็ท (e-Wallet)  บริษัท ACU PAY (Thailand) จำกัด คือ ผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่