fbpx
Search
Close this search box.

NDID (National Digital ID) คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

NDID คืออะไร

NDID (National Digital ID) คืออะไร?

          NDID  ย่อมา National Digital ID คือ ตัวตนของผู้ใช้บริการบนโลกดิจิทัล เช่น สิ่งยืนยันตัวตนของเราในโลกความเป็นจริงคือ บัตรประชาชน NDIDเปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่อยู่บนโลกออนไลน์เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ การสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา หรือสำนักงาน เพื่อทำยืนยันตัวตนสำหรับใช้บริการ

NDID (National Digital ID) เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร?

ธนาคารที่รองรับ NDID (National Digital ID) มีดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

NDID สำคัญอย่างไร?

 • ช่วยยกระดับการทำธุรกรรมของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนทำให้เกิดการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ ที่มีความปลอดภัยสูง
 • เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการใช้บริการ โดยสามารถทำรายการผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่าการทำธุรกรรมที่มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน
 • ช่วยลดต้นทุนและเวลาในการเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสำนักงาน ลดการกรอกข้อมูล ลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษเพื่อแสดงตนในการสมัครใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

หากสนใจ จะลงทะเบียน NDID อย่างไร?

        ผู้ให้บริการลงทะเบียน NDID สามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ขึ้นกับผู้ให้บริการ รายละเอียดท่านสามารถตรวจสอบกับธนาคารที่ท่านใช้บริการ ได้แก่

 • เคาน์เตอร์ธนาคาร
  • ไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารสาขาที่ให้บริการ
  • แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานธนาคารว่าต้องการจะลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ ถ่ายรูป รับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ และ/หรือ เปิดใช้บริการ mobile banking ที่ผูกกับ NDID ของท่าน เป็นต้น
 • แอปพลิเคชันของธนาคาร
  • เข้าไปที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่ท่านเลือก
  • กดเลือก ‘NDID’
  • ระบบจะทำการตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูล และแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ายรูป และรับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ เป็นต้น

จะแน่ใจได้อย่างไรว่าข้อมูลNDIDจะปลอดภัย?

           หลักการออกแบบระบบ NDID เป็นแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด จะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย รวมมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับ จึงมั่นใจได้ว่าหน่วยงานที่กำกับและบริษัทเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอย่างแน่นอน

           หากเปรียบเทียบวิธีการของ NDID Ecosystem กับวิธีการในปัจจุบันที่ใช้เอกสารสำเนาในการสมัครบริการต่างๆจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อได้ใช้บริการและศึกษาข้อมูลครบถ้วนจะพบว่าการใช้บริการ NDID นั้น สะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นกว่าเดิมด้วย

มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน NDID หรือไม่?

       เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยปกติจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เมื่อใช้ NDID มีการเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

        สำหรับผู้ใช้บริการไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน NDID ในภายหลัง

ข้อที่ควรระวังในการใช้บริการ NDID มีอะไรบ้าง?

          หากผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งเตือน (Notification) สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดใช้บริการต้นทางที่ลูกค้าได้ทำการสมัครไว้

Reference : www.ndid.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่