fbpx
Search
Close this search box.

ตราสารหนี้ VS ตราสารทุน ต่างกันอย่างไร

ตราสารหนี้ VS ตราสารทุน

ใครที่กำลังเริ่มศึกษาการลงทุนหรือสนใจที่จะเริ่มลงทุนในตราสารหนี้ และ ตราสารทุน อาจเกิดคำถามที่ว่าทั้งสองตราสารที่ชื่อคล้ายกันนี้ มีความเหมือนความแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งครั้งนี้ ACU PAY จะพามาทำความเข้าใจ และความแตกต่างระหว่างการลงทุนสองอย่างนี้กัน