fbpx
Search
Close this search box.

รู้จัก ‘Greedflation’ เงินเฟ้อลด แต่ค่าครองชีพไม่ลด

รู้จัก ‘Greedflation’ เงินเฟ้อลด แต่ค่าครองชีพไม่ลด

เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อมีการปรับลดลง ทำให้ค่าครองชีพไม่ลดตาม ครั้งนี้ ACU PAY จะพามาทำความรู้จักภาวะ ‘เงินเฟ้อจากความโลภของบริษัท’ หรือที่เรียกกันว่า ‘Greedflation’