fbpx
Search
Close this search box.

Money Dysmorphia พฤติกรรมเก็บเงินจนเครียด

ใครที่กำลังประสบปัญหาตั้งใจเก็บเงิน แต่เก็บไปเก็บมากลับรู้สึกว่า เงินนั้นไม่เพียงพอ อยากเก็บขึ้นให้เยอะกว่าเดิม แต่พอถึงเวลาใช้ กลับไม่กล้าใช้ นี่อาจเป็นสัญญาณว่าเรากำลังอยู่ในภาวะ “Money Dysmorphia” หรือ “อาการเก็บเงินจนเครียด” ซึ่งมุมมองการเงินแบบนี้จะส่งผลอะไรกับเราอย่างไรบ้าง เดี๋ยว ACU PAY จะเล่าให้ฟัง