fbpx
Search
Close this search box.

Ocean Strategy กลยุทธ์น่านน้ำหลากสี ธุรกิจคุณอยู่น่านน้ำไหน

การทำธุรกิจเปรียบเสมือนการอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างขวาง ในแต่ละมหาสมุทรก็จะมีเป้าหมายและการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไป ซึ่งการเข้าใจและรู้จักกลยุทธ์ในน่านน้ำแต่ละแห่ง ก็จะทำให้ธุรกิจของเราอยู่รอดต่อไปได้ โดยเทคนิคนี้มีชื่อเรียกว่า ‘Ocean Strategy’ กลยุทธ์น่านน้ำหลากสี ซึ่งมหาสมุทรธุรกิจนี้จะมีสีอะไรบ้าง ACU PAY จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกัน