fbpx
Search
Close this search box.

มาทำความรู้จัก “คลินิกแก้หนี้” ที่ปรึกษาเรื่องหนี้
ครบจบในที่เดียว

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์โควิดและหลังโควิดที่ผ่านมายังมีผู้ประสบปัญหาทางด้านการเงินที่ไม่คาดคิด บางคนเป็นหนี้หลายสถาบันการเงิน ไม่รู้จะเริ่มเคลียร์จากตรงไหน จับต้นชนปลายไม่ถูก วันนี้เรามีสาระดีๆเรื่อง “คลีนิคแก้หนี้” มาฝากกัน

คลีนิคแก้หนี้คืออะไร ?

ปี 2560  โครงการคลินิกแก้หนี้ เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว

โดยมอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  •       เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 70 ปี
  •       เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มี หลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
  •       เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อน 1 ก.พ. 66*
  •       หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการดังนี้

  •       ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  •       รายงานเครดิตบูโร (ครบทุกหน้า)
  •       สำเนาบัตรประชาชน
  •       สำเนาทะเบียนบ้าน
  •       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  •       เอกสารแสดงรายได้ (แยกตามกรณี)

กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน                                                                                                                        กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายใบสมัคร)

ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905                                                                       (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

หมายเหตุ :  สามารถขอข้อมูลเครดิตบูโรได้ที่ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร / เคาน์เตอร์ธนาคาร / ATM / Mobile App / ที่ทำการไปรษณีย์ไทย / Internet Banking / สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ดิอเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4                           *ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 66  ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป

เป็นอย่างไรบ้าง สำหรับที่ปรึกษาดีๆแบบนี้ หลายคนคงได้สาระและทางออกในการแก้ปัญหา ไม่มากก็น้อย หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ คลินิกแก้หนี้ – DEBT หนี้บัตร หนี้บุคคล จบที่เดียว (debtclinicbysam.com)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่