fbpx
Search
Close this search box.

บังคับใช้แล้ว! บทลงโทษแอปธนาคารล่ม เกิน 8 ชม.ใน 1 ปี ปรับสูงสุด 5 แสนบาท/ครั้ง

บทลงโทษแอปธนาคารล่ม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันไปแล้ว ความสะดวกสบายนี้ ทำให้เราเลือกที่จะใช้จ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าการใช้เงินสด แต่ความสะดวกสบายนี้ก็มักมีข้อบกพร่องที่พบบ่อย ๆ อย่างเช่น แอปธนาคารล่ม นั่นเอง ทำให้ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้ใช้งานอย่างเรา ๆ ต้องมีบ่นกันบ้าง

แต่ล่าสุด แบงก์ชาติได้ประกาศบทลงโทษ ให้กับธนาคารที่ให้บริการผ่านโมบายแบงก์กิ้ง หากล่มเกิน 8 ชั่วโมงต่อปี จะมีโทษปรับสูงสุด 5 แสนบาท/ครั้ง ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไร ACU PAY จะมาสรุปให้ฟัง

โดยราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risk) ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมีผลบังคับใช้แล้วหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในส่วนสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีการให้บริการผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการจัดให้มีการดูแลระบบงานที่รองรับโมบายแบงก์กิ้งให้เป็นไปตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 2567

ตามข้อ 8 ได้ระบุว่า การดูแลระบบงานที่รองรับช่องทางการให้บริการทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือโมบายแบงก์กิ้ง ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในรอบ 1 ปีปฏิทิน สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีการให้บริการทางการเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง ต้องดูแลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องหยุดชะงักไม่เกิน 8 ชั่วโมง รวมทั้งต้องดูแลให้มีการกู้คืนระบบให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็ว

ซึ่งทาง แบงก์ชาติ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประกาศฯ ฉบับนี้ครอบคลุมการกำกับดูแลและการดำเนินงานด้าน IT ทั้งหมดของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน IT มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ IT ตามมาตรฐานสากล

เป็นเพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าเกิดปัญหาขัดข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้าง ทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ ซึ่งประกาศและข้อกำหนดดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลในต่างประเทศ

บทลงโทษ เมื่อธนาคารล่ม

ประกาศฯ ฉบับนี้ ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (พ.ร.บ.) ซึ่งกรณีสถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ธปท. กำหนด ธปท. สามารถดำเนินการตามขอบเขตอำนาจที่ พ.ร.บ. ได้ให้ไว้ เช่น สั่งการให้ดำเนินการแก้ไข พิจารณาลงโทษปรับได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

โดยกำหนดบทลงโทษว่า หากระบบโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารขัดข้อง หรือล่มเกิน 8 ชั่วโมงต่อปี บทลงโทษตามระดับความรุนแรงเริ่มจากตักเตือน สั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จนโทษสูงสุดคือโทษปรับสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง และหากไม่ดำเนินการแก้ไข จะปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อวัน เป็นไปตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

สถิติแอปธนาคารไหนล่มบ่อยสุด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ขัดข้อง จากข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2566 ที่เพิ่งออกมาล่าสุด รวมโมบายแบงก์กิ้งที่ขัดข้องรวมกันทั้งหมด 4 ครั้ง ด้วยระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง ได้แก่

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ครั้งนาน 1 ชั่วโมง
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต 1 ครั้ง นาน 2 ชั่วโมง
  • ธนาคารกรุงเทพ 1 ครั้ง นานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่