fbpx
Search
Close this search box.

ภ.ง.ด. 94 คืออะไร ต่างกับ ภ.ง.ด. 90 อย่างไร

มนุษย์ออฟฟิศหรือพนักงานประจำอาจจะคุ้นเคยกับ ภ.ง.ด. 90 และ 91 กันมาบ้าง แต่ภ.ง.ด. 94 ต่างกับข้างต้นอย่างไร ทำไมคนทำอาชีพเสริม หรือ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จำเป็นต้องจ่าย ครั้งนี้ ACU PAY จะมาสรุปให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.94 กับ 90 แล้วมาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

ภ.ง.ด. 94 คืออะไร

ภ.ง.ด.94 หรือ ภาษีเงินได้ 94 คือแบบชำระภาษีรอบครึ่งปี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในฐานะบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน) ถ้ามีรายได้ตามมาตรา 40 (5) – 40 (8) ก็ต้องมีการเสียภาษีทั้งหมด โดยการยื่นภาษีกลางปีจะคำนวณจากการสรุปรายได้ทั้งหมดตั้งแต่เดือน 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. ซึ่งหากมีรายได้เกิน 60,000 บาท (สำหรับคนโสด) หรือมากกว่า 120,000 บาท (สำหรับผู้ที่สมรส) จำเป็นต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ซึ่งไม่รวมจากรายได้จากงานประจำ

เงินได้ตามมาตรา 40 (5) – 40 (8) มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 มีโดยย่อดังนี้

 • เงินได้ตามมาตรา 40 (5) คือ เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น การให้เช่าบ้าน การให้เช่ารถยนต์ การให้เช่าคลังสินค้า เป็นต้น
 • เงินได้ตามมาตรา 40 (6) คือ เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ ส่วนมากจะเป็นวิชาชีพที่ต้องได้ใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง ได้แก่
 • การประกอบโรคศิลปะ เช่น หมอ พยาบาล
 • ทนายความ / นักกฎหมาย
 • วิศวกร
 • สถาปนิก
 • บัญชี
 • ประณีตศิลป์
 • เงินได้ตามมาตรา 40 (7) คือ ค่ารับเหมาที่มีการเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ เช่น การรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด
 • เงินได้ตามมาตรา 40 (8) คือ เงินได้ประเภทอื่นๆที่ไม่เข้าข่ายเงินได้ตามมาตรา 40 (1) – 40 (7) เช่น แม่ค้าออนไลน์

ภ.ด.ง.90 / ภ.ด.ง.94 ต่างกันอย่างไร

แบบ ภ.ง.ด.90 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่มีรายได้ทุกประเภทตามมาตรา 40(1) ถึง (8) โดยต้องยื่นแบบภายใน 31 มี.ค. ของทุกปี 

แต่ ภ.ง.ด.94 คือ ผู้ที่มีรายได้ตามมาตรา 40(5) ถึง (8) หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมตามมาตรา 5 – 8 อย่างเช่น พนักงานออฟฟิศที่ทำอาชีพเสริมขายของออนไลน์

เข้าใจง่าย ๆ คือ ภ.ง.ด.90 เป็นภาษีที่คนทุกอาชีพที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยื่นจ่ายทุก 1 ครั้งต่อปี โดย ภ.ง.ด.94 คือสำหรับอาชีพที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน หรือ เป็นรายได้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลัก ซึ่งต้องยื่นจ่ายทุกครึ่งปี อย่างเช่น แม่ค้าพ่อค้าออนไลน์

ทำไมต้องยื่น ภ.ง.ด. 94 เพิ่มด้วย?

ถึงจะมีรายได้ไม่คงที่เท่ากันทุกเดือน บางเดือนมีรายได้เข้ามาบ้าง ไม่เข้ามาบ้าง รัฐก็นับว่านั่นคือรายได้ เป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน (ในกรณีเงินได้สุทธิถึงเกณฑ์ที่กำหนด)

ส่วนสาเหตุที่ต้องยื่น ภ.ง.ด. 94 ตอนช่วงกลางปี ไม่สามารถรอจ่ายครั้งเดียวต้นปีเหมือนพนักงานประจำ นั่นก็เพราะการชำระภาษีครึ่งปีแรกจะช่วยให้ผู้เสียภาษีลดภาระในการชำระภาษี โดนไม่ต้องชำระรวดเดียวช่วงต้นปีหน้า

ทำงานประจำ แต่รับงานเสริมเพิ่มเติม ต้องยื่น ภ.ง.ด. 94 หรือไม่?

ควรยื่น โดยจะยื่น ภ.ง.ด.94 ก่อน เพื่อคำนวณภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นช่วงครึ่งปีแรก (1 ม.ค. – 30 มิ.ย.) แล้วค่อยยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 ที่ต้องจ่ายตอนต้นปีถัดไป เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระในการชำระภาษี โดยไม่ต้องชำระภาษีในครั้งเดียว

หากไม่ยื่นภาษีกลางปี ภ.ด.ง.94 จะมีผลอะไรไหม?

มีโทษตามกฎหมาย คือ ค่าปรับไม่ยื่นแบบ 2,000 บาท และเงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) จากภาษีที่ต้องจ่ายในอัตรา 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนคิดเป็น 1 เดือน) โดยนับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน เป็นต้นไป แต่มีการลดค่าปรับให้ตามนี้

 • กรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการล่าช้า ไม่เกิน 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 100 บาท
 • กรณียื่นแบบล่าช้า เกินกว่า 7 วัน จะต้องเสียเบี้ยปรับ 200 บาท

ยื่น ภ.ง.ด. 94 ปี 2566 ได้ถึงวันไหน

กำหนดการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ต้องยื่นภายในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2566 แสดงรายได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2566

เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีย้อนก้อนโตจากสรรพากร ผู้ที่ประกอบอาชีพประเภท 5-8 หรือทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่ม ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด ควรจะชำระภาษีให้ครบตามวันที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ก็มีวิธีลดหย่อนภาษีมากมายสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความเว็บไซต์ ACU PAY Thailand ได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่