fbpx
Search
Close this search box.

มีรายได้เท่าไหร่ต้องจด VAT

มีรายได้เท่าไหร่ต้องจด

เป็นเรื่องปกติที่ยิ่งเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ เรายิ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ซึ่งครั้งนี้ ACU PAY จะพามาสำรวจภาษี VAT ว่าใครถึงเกณฑ์เสียแล้ว ต้องอย่าลืมไปจด VAT ให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นอาจเจอภาษีย้อนหลังที่เยอะกว่าจำนวนภาษีที่เราต้องจ่ายได้

ทำความรู้จัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ย่อมาจาก Value Added Tax ซึ่งก็คือ การเรียกเก็บภาษีจากผู้ที่มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหรือการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ทั้งการขายสินค้าภายในประเทศและการนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือใครบ้าง ?

คนที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ คนไทยทั้งหมด ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีรายได้สุทธิเกิน 1.8 ล้านต่อปี ซึ่งเป็นรายได้ไม่ใช่กำไร (รายได้ – รายจ่าย = กำไร) ซึ่งถ้าหากรายได้เกิน 1.8 ล้าน ต่อปี ก็จะต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่ถ้าหากรายได้ของเราไม่ถึง 1.8 ล้านต่อปี เราก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน

โดยขั้นตอนการจด VAT และหน้าที่ต่าง ๆ ที่ต้องทำหลังอยู่ในเกณฑ์ต้องเสีย มีดังนี้

  1. จดทะเบียน ภ.พ.01 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รายได้เกิน 1.8 ล้านบาท
  2. เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน (สามารถดูได้จากข้อมูลในเว็บของทางสรรพากร คลิก)
  3. หลังจากจด VAT เรียบร้อย เราจะได้เอกสารที่ชื่อ ภ.พ.20 ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ควรเก็บ ภ.พ.20 นี้ไว้ให้ดี เผื่อกรณีเจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจ รวมถึงยังใช้ในกรณีต่าง ๆ เช่น การขอกู้กับธนาคาร อีกด้วย
  4. เมื่อจดแล้ว หากมีการขายจะต้องออกใบกำกับภาษีขาย หากมีการซื้อต้องรับใบภาษีซื้อ และทำรายงานสรุปไว้
  5. มีการยื่นแบบ ภ.พ.30 ก็คือการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรนั่นเอง ภายในทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

รายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด VAT จะเกิดอะไรขึ้น แล้วต้องทำยังไง?

กรณีที่เราดำเนินธุรกิจไปเรื่อย ๆ หรือรับงานแล้วมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด VAT จะได้รับโทษและค่าปรับอ้างอิงจากกรมสรรพากร กรณีไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากรายได้เกิน 1.8 ล้าน ดังนี้

  • ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • จะถูกเรียกเก็บภาษีนับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปี
  • ต้องเสียค่าปรับเป็น 2 เท่า ของภาษีที่จะต้องชำระในแต่ละเดือนภาษี
  • เสียเงินเพิ่ม 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ถ้าเศษของเดือนก็จะถูกนับเป็นอีก 1 เดือน
  • ไม่สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดในเดือนนั้นมาหักภาษีขายได้

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ใครหลายคนอาจมองข้ามได้ ซึ่งถ้าเราทำบัญชีรายรับ รายจ่ายอยู่ตลอด เราก็จะรู้อยู่แล้วว่ารายได้ของเราเกิน 1.8 ล้านแล้วหรือยัง 

ซึ่งเมื่อเรามีรายได้ถึง 1.8 ล้านต่อปีแล้ว เราสามารถจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ย้อนหลังภายใน 30 วัน หรือเราอาจคำนวณรายได้ล่วงหน้าว่าจะถึง 1.8 ล้าน เราก็สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้เช่นกัน เพราะว่าถ้าหาก รายได้เกิน 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จด VAT ก็ได้รับโทษตามที่กล่าวไปข้างต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่