fbpx
Search
Close this search box.

วันครอบครัว วันสำคัญในช่วงสงกรานต์

วันที่สองของเทศกาล “สงกรานต์” ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในวันสงกรานต์แล้ว ยังตรงกับ “วันครอบครัว” อีกด้วย วันนี้เอซียู เพย์ จะชวนเพื่อนๆ มารู้จักที่มาและความสำคัญของ “วันครอบครัว” กันค่ะ

ประวัติวันครอบครัว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคุณหญิงสุพัตราได้เสนอมติให้ ครม. พิจารณาให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย

สาเหตุที่เลือกวันครอบครัวในช่วง “เทศกาลสงกรานต์” เนื่องจาก เป็นโอกาสดีในการรวมญาติ รวมครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเพื่อความอบอุ่น เป็นสุขของครอบครัว ตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมา

ความสำคัญของวันครอบครัว

ครอบครัว คือ  สถาบันที่มีขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้

กิจกรรมวันครอบครัว

กิจกรรมที่นิยมปฏิบัติกันในวันครอบครัว คือ การให้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้น เช่น ทำอาหารไปกินกันตามสถานที่ต่างๆ กินอาหารนอกบ้าน เที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากจะเป็นการพักผ่อนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

แต่สำหรับครอบครัวที่ไม่มีโปรแกรมออกข้างนอกก็สามารถสร้างกิจกรรมในบ้านเชื่อมสัมพันธ์ได้หลากหลาย เช่น ช่วยกันทำอาหารกินที่บ้าน, หาหนังสักเรื่องมาดูด้วยกันทั้งครอบครัว เป็นต้น

หลักในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่าย ๆ สำหรับครอบครัวคือ ใช้หลัก 5 อ.

อ.อภัย : เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดพลาดไปบ้าง ให้นึกถึงคำว่าอภัยเสมอ และจะไม่นำเอาสิ่งที่ผิดพลาดนั้นมาพูดซ้ำเติมอีก

  • อ.เอื้อเฟื้อ : สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของฉัน ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน เช่น คุณพ่อซักผ้า แม่ถูบ้าน ลูกล้างจาน อย่าคิดว่าเป็นงานของใครคนใดคนหนึ่ง ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันให้สำเร็จลุล่วง
  • อ.อารมณ์ขัน : ฝึกให้มีอารมณ์ขันบ้าง มีการกระเซ้าเย้าแหย่กันบ้างในบางโอกาส เพื่อสร้างความสนิทแน่นแฟ้น ลดความตึงเครียดในครอบครัว
  • อ.อดทน อดกลั้น อดออม : ชีวิตครอบครัวควรอดทนต่อความยากลำบากต่าง ๆ อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และให้รู้จักอดออมเงินทองที่หามาได้แบ่งไว้ใช้เป็นสัดส่วน ส่วนที่หนึ่ง ใช้จ่ายในครอบครัวส่วนที่สองสำหรับการศึกษาของบุตร สวนที่สามสำหรับค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไข้ ส่วนที่สี่ เก็บไว้ใช้เมื่อยามแก่เฒ่าและบริจาคทาน
  • อ.อบอุ่น : เมื่อสมาชิก ทุกคนรู้หน้าที่และบทบาทของตัวเองแล้ว ความอบอุ่นก็จะตามมาโดยปริยาย ดังคำขวัญวันครอบครัวที่ว่า “สุขภาพจิตเริ่มต้นที่บ้าน” นั่นเอง

วันครอบครัว ถือเป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ  เพราะเป็นวัน ที่รวมความหมายของความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อมอบแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะในวันครอบครัวเท่านั้น แต่หมายถึงทุกวันที่มีโอกาสด้วย  เพื่อนๆที่กลับบ้านก็อย่าลืมไปมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับคนที่บ้าน ชาจ์นพลังให้เต็มที่แล้วกลับมาเรียนหรือลุยงานกันต่อค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่