fbpx
Search
Close this search box.

“ห้องสมุดทางการเงิน” แหล่งความรู้ดีดีเรื่องเงิน มีที่ไหนบ้าง?

ขึ้นชื่อว่าห้องสมุด แน่นอนต้องเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางด้านความรู้หลากหลายวิชา หลากหลายด้าน หลายคนคงเบื่อที่ต้องอ่านหนังสือ ทำการบ้าน หรือทำงาน อุดอู้อยู่แต่บ้าน อยากเปลี่ยนบรรยากาศไปนอกสถานที่ แต่รู้หรือไม่ว่าในประเทศไทยมีห้องสมุดเฉพาะทางการการเงิน ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปทางด้านการเงินโดยเฉพาะ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีที่ไหนบ้างไปดูกัน

1. ห้องสมุด ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นห้องสมุดเฉพาะ(Special library) ให้บริการพนักงานภายในและบุคคลทั่วไปด้วยสารนิเทศที่เน้นด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและข้อมูลและสารนิเทศจากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ห้องสมุดเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2489  จากหนังสือส่วนพระองค์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒน-ไชย ซึ่งเป็นผู้ว่าการพระองค์แรกของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2496 เริ่มมีการดำเนินงานห้องสมุดเต็มรูป มีบรรณารักษ์ทำหน้าที่ประจำห้องสมุดมีการปรับปรุงพัฒนางานผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ เรื่อยมาจนปัจจุบัน

รายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตั้ง  : ส่วนบริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้  สำนักหอสมุด จดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่ง                                  ประเทศไทย  อาคาร 1 ชั้น 1

เปิดบริการ  : วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08:30 – 16:30 น.

ปิดบริการ   : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดธนาคาร

โทรศัพท์      : 0-2283-5693

e-mail         :  InformationandLibraryServices@bot.or.th 

ระเบียบการเข้ามาใช้บริการ

การแต่งกาย : แต่งกายสุภาพ

เอกสารที่ใช้ : สำหรับบุคคลทั่วไปแสดง บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ บัตรนักศึกษา ก่อนเข้าอาคารตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ห้องสมุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังมีในส่วนภูมิภาคด้วย ได้แก่ 

  • สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  • สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รู้จักห้องสมุด (bot.or.th)

2 . ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศด้านตลาดการเงินและการลงทุน ให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน และบุคลากรในตลาดทุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงรูปลักษณ์ของห้องสมุดให้มีลักษณะเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” (Living Library) พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุดมารวย” เพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านที่ 5 โดยเน้นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ครอบคลุมเนื้อหาทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนนวัตกรรมการลงทุนประเภทต่าง ๆ โดยการออกแบบและการให้บริการ แสดงถึงความเป็น Modern Library & Living Library เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งแบบตัวเล่มและแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น eBooks, eMagazines, eJournals, eNewspaper, Audio Books, Podcasts และคลิปความรู้ต่าง ๆ

นอกจากนี้ ห้องสมุดมารวยยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้ด้านการออม การลงทุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป

รายละเอียด ดังนี้

สถานที่ตั้ง  : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

                             เลขที่ 93 ชั้นใต้ดิน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เปิดบริการ  : ทุกวันเวลา 09:00 – 19:00 น..

โทรศัพท์      : 0-2009-9777

e-mail         :  MKRC@set.or.th 

โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Maruey Knowledge & Resource Center

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่