fbpx
Search
Close this search box.

เปิด 10 อาชีพ ที่ AI ก็ทำแทนไม่ได้

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ย่อมาจาก Artificial Intelligence ช่วงหลายปีนี้เราได้ยินค่อนข้างบ่อย บ้างก็ว่าจะมาช่วยเราทำงาน บ้างก็ว่าจะมาทำงานแทนเรา ถ้าเป็นอันหลัง เราที่เป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าลำบากไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเขียนบทความ จนไปถึงการวาดรูป แต่ก็มีบางสาขาวิชาที่ ยังไง๊ ยังไง ก็ไม่สามารถทดแทนมนุษย์อย่างเราได้ 

มาดูกันดีกว่าว่ามีอาชีพอะไรบ้าง 

เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพบริการทุกอาชีพ ต้องพบปะกับคนเป็นส่วนใหญ่ ต้องเข้าใจคนหลากหลายรูปแบบ เพราะต้องมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความต้องการ เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายด้วย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

ทำงานกับคน แน่นอนต้องใช้การสื่อสาร ก็ต้องมีอารมณ์ ความเข้าอกเข้าใจ ความเห็นใจ และมนุษยสัมพันธ์สูง

จิตรกร ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ

 เพราะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ การใช้จินตนาการสูง และต้องใช้เทคนิคการวาดรูปในรูปแบบต่างๆ มีสมาธิสูงและความอดทนสูงมาก เนื่องจากบางภาพต้องอาศัยเทคนิคและรายละเอียดชั้นสูง 

นักสังคมสงเคราะห์

เพราะจะต้องมีเรื่องความเห็นอกเห็นใจซักถาม ใช้เรื่องจิตวิทยา การเลือกใช้คำพูด ไตรีตรอง  เรื่องความฉลาดทางอารมณ์ และการคิดวิเคราะห์

บุคลากรทางสาธารณสุข

เพราะจะต้องมีการตัดสินใจที่บูรณาการเรื่องซับซ้อนหลายมิติ องค์ความรู้เฉพาะ ไม่ใช่ความรู้ตรงไปตรงมาเรื่องสาธารณสุขเท่านั้น

ครู

เพราะการสอนนักเรียนที่ดี มีจิตวิทยา จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับตัวเก่ง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

นักวิทยาศาสตร์

ต้องใช้องค์ความรู้เฉพาะ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพราะต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ขั้นสูง เพื่อตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน  

นักกฎหมาย

กฎหมายเป็นอาชีพที่ใช้ตัวกฎหมาย มาตราต่างๆก็จริง แต่บ้างครั้ง เพราะต้องใช้ตรรกะตีความขั้นสูง เพื่อประกอบการตัดสินใจในมิติของกฎหมายด้านต่างๆ หรือประกอบการว่าความในชั้นศาล

นักประพันธ์

เพราะต้องใช้จินตนาการ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ คนข้างเยอะ ความสามารถเชิงซ้อนของอารมณ์และความคิด ในการแต่งบทเพลง หรือการแต่งหนังสือนวนิยาย ฯลฯ

ผู้ประกอบการ

เพราะจะต้องคิดวิเคราะห์เรื่องโอกาส ความเสี่ยง  ตลอดจนต้องพยายามทำให้สำเร็จ

จะเห็นได้ว่าอาชีพส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และติดต่อประสานงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากด้านอารมณ์ AI อาจจะไม่ลึกซึ้งหรือใช้ตรรกะ การตีความเท่ากับมนุษย์

ปัจจุบันทิศทางที่ชัดเจนก็คือ AI เก่งขึ้นทุกวัน ในขณะที่มนุษย์มีความเก่งค่อนข้างจะคงที่สม่ำเสมอหรืออาจจะลดลงตามอายุ และ ช่องว่างในหลากหลายอาชีพ ที่ AI ยังสู้ไม่ได้ ทำแทนมนุษย์ไม่ได้นั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไปตลอด เพราะ AI ก็จะพัฒนาเก่งขึ้นเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง และจะขยับเข้ามาแทนที่ได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่