fbpx
Search
Close this search box.

เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแล้ว

รู้ไม่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทยอย่าง “เมืองโบราณศรีเทพ” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยแล้ว ซึ่งที่นี่จะมีประวัติน่าสนใจอะไรบ้าง ตามเอซียูเพย์มาเลย

ประวัติความเป็นมา “เมืองโบราณศรีเทพ”

“เมืองโบราณศรีเทพ” หรือ “อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ” ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้า เส้นทางการค้า และวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ (พุทธศตวรรษที่ 8-18)

เมืองโบราณศรีเทพ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์จำนวน 10 แห่งของประเทศไทยปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อปี 2527 โดยคำว่า “ศรีเทพ” คาดว่าเป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี 2447

แหล่งรวมอารยธรรมที่สำคัญ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ นับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและเขมร รวมระยะเวลาที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงกว่า 800 ปี 

ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งในตอนนั้น ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสัก และมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนเท่าถึงปัจจุบัน

ภายในตัวเมืองสำรวจพบโบราณสถาน จำนวน 64 แห่ง มีสระน้ำโบราณจำนวนมาก นอกคูเมืองกำแพงเมืองโบราณ ยังมีการสำรวจพบโบราณสถานอีกจำนวน 50 แห่ง ซึ่งโบราณสถานที่สำคัญของเมืองโบราณศรีเทพ ได้แก่ โบราณสถานเขาคลังนอก โบราณสถานปรางค์ฤๅษี กลุ่มโบราณสถานเขาคลังสระแก้ว และสระแก้ว สระน้ำโบราณขนาดใหญ่ 

ด้านนอกโบราณสถานยังเป็นที่ตั้งของเขาถมอรัตน์ ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตในการเดินทางที่สำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ภายในมีประติมากรรมสลักนูนต่ำรูปพระพุทธรูปประทับยืนอยู่บนฐานดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองข้างอยู่ในอิริยาบถแสดงธรรม และรูปพระโพธิสัตว์ ส่วนผนังถ้ำด้านในยังมีภาพสลักรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ สถูปเจดีย์ ธรรมจักร และพระโพธิสัตว์ รวมจำนวนทั้งหมด 11 องค์ ด้วยคติความเชื่อในพุทธศาสนาแบบนิกายมหายาน ประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 14

“เมืองโบราณศรีเทพ” มรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย “เมืองโบราณศรีเทพ” จ.เพชรบูรณ์ ได้รับการประกาศจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่แล้ว โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvaravati Monuments

“เมืองโบราณศรีเทพ” ถือเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยแห่งที่ 4 ต่อจากเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร, นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 7 ของประเทศไทย

สำหรับใครที่อยากเข้ามาสัมผัสโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมแห่งนี้ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชมสำหรับคนไทย 20 บาท และต่างชาติ 100 บาท โดยพระภิกษุ สามเณร และนักบวช เข้าชมฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่