fbpx
Search
Close this search box.

คนไทยใช้ e-Payment สูงจนธทป.เร่งแบงก์เพิ่มความสามารถในการรองรับ

e-Payment

เรารู้ e-Payment หรือการชำระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอย่าก้าวกระโดดจากสถานการณ์โควิด-19ที่มาเมื่อ 2-3 ปีก่อน ซึ่งการใช้ e-Payment ของคนไทยเองถือว่าติดอันดับ TOP 3 ของโลกเลยทีเดียว

NFT กับกฎหมายไทย

NFT กับกฎหมายไทย

พระราชบัญญัติเงินตรา สินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งประกอบด้วยคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล แม้จะเรียกว่า “เคอร์เรนซี”(currency) แต่ก็ไม่ใช่เงินตราตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ชำระหนี้ได้(ในฐานะเงินตรา) เพราะพระราชบัญญัติเงินตรา พ. ศ. 2501 มาตรา 6 ได้บัญญัติไว้ว่า “เงินตราได้แก่เหรียญกษาปณ์และธนบัตร”และในมาตรา 7 บัญญัติว่า “หน่วยของเงินตราเรียกว่า “บาท” หนึ่งบาทแบ่งเป็นหนึ่งรัอยสตางค์”