fbpx
Search
Close this search box.

8 ประเภทกองทุนรวม ที่มือใหม่หัดลงทุนควรรู้

ถ้าไม่มีเวลาติดตามตลาด ไม่มีประสบการณ์ลงทุน ไม่มีเงินก้อนเยอะ กองทุนรวมเป็นหนึ่งในตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียว ถ้าอยากศึกษากองทุนรวม อยากรู้ว่ากองทุนรวมมีกี่ประเภทกัน เดี๋ยว ACU PAY จะมาอธิบายให้ฟัง เพื่อจะได้ลงทุนให้เหมาะกับตัวเอง

กองทุนรวม คืออะไร ?

กองทุนรวม คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ คน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้ดูแล แล้วนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุน มาลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทุน เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้น และนำผลกำไรที่ได้มาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนตามหน่วยลงทุนที่ถือไว้

ความเสี่ยงระดับที่ 1 กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี มีความเสี่ยงต่ำที่สุด 

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนไม่ต้องการความเสี่ยง หรือต้องการพักเงินที่ไม่ใช่ฝากเงินในออมทรัพย์ เพราะกองทุนตลาดเงินนี้ ได้ผลตอบแทนดีกว่าฝากเงินในธนาคารเล็กน้อย มีสภาพคล่องสูง สามารถถอนได้ในวันถัดไปได้เลย นอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่มีเวลาลงทุนน้อยเพราะอายุเยอะใกล้เกษียณแล้ว

ความเสี่ยงระดับที่ 2 กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี คล้ายกับกลุ่มกองทุนแรก แต่อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น แต่ปกติแล้วกองทุนประเภทนี้จะมีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้แล้ว

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ แต่อาจมีความผันผวนเรื่องอัตราแลกเงินเข้ามา เพราะเป็นตลาดเงินต่างประเทศ

ความเสี่ยงระดับที่ 3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ทำให้มีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน เป็นการลงทุนระยะสั้น-กลาง

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ยังชอบความมั่นคง ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนสูง ไม่มีเวลาลงทุนนานเพราะอายุเยอะใกล้เกษียณแล้ว

ความเสี่ยงระดับที่ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง และหุ้นกู้เอกชน ซึ่งมีทั้งกองที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว (อายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี) 

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่หวังผลตอบแทนสม่ำเสมอแน่นอน รับความเสี่ยงได้ไม่มาก หรือต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว

ความเสี่ยงระดับที่ 5 กองทุนรวมผสม

เป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น หรืออื่น ๆ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนจะต้องไปดูในนโยบายการลงทุนของกองทุน 

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่อยากได้ผลตอบแทนดี รับความเสี่ยงได้ปานกลาง-สูง และคนที่ไม่มีเวลาจัดพอร์ตเองในช่วงตลาดเกิดการผันผวน

ความเสี่ยงระดับที่ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนประเภทนี้รวมไปถึงกองทุน SSF และ RMF ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้  

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่อายุน้อย หรือมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาว ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง ชอบการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาบริหารการลงทุน

ความเสี่ยงระดับที่ 7 กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น แต่เจาะจงอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น หุ้นธนาคาร หุ้นสื่อสาร หุ้นโรงพยาบาล แต่กองทุนประเภทนี้จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป เนื่องจากมีการลงทุนแบบกระจุกตัว

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นเป็นอย่างดี

ความเสี่ยงระดับที่ 8 กองทุนรวมทางเลือก

เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสินทรัพย์พื้นฐาน เช่น น้ำมันดิบ รวมถึงทองคำ กองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากทรัพย์สินที่ไปลงทุนอาจมีความผันผวนของราคาสูงมาก หรืออาจไม่มีสภาพคล่องในการซื้อขาย

เหมาะกับใคร: เหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่น และมีความเข้าใจรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกนั้นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่