fbpx
Search
Close this search box.

อัปเดต! มาตราการลดค่าไฟบ้าน เดือนพ.ค. – ส.ค. 66

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา PEA แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ให้ส่วนลดค่า Ft ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. กรณีใช้ไฟฟ้า 1 – 150 หน่วยต่อเดือน  ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.8980 บาทต่อหน่วย ตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง

2. กรณีใช้ไฟฟ้า 151 – 300 หน่วยต่อเดือน  ให้ส่วนลดค่า Ft จำนวน 0.6480 บาทต่อหน่วยตามจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง

3. กรณีใช้ไฟฟ้า 301 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป ไม่ได้รับส่วนลดค่า Ft

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use : TOU) หน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนสำหรับการพิจารณาให้ส่วนลดค่า Ft ให้นับรวมทุกช่วงเวลา สำหรับค่าไฟฟ้าเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ได้ส่วนลดจำนวน 150 บาท /ราย ก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม

หลังจากค่าไฟเมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ค่าเอฟทีได้มีการปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง คือ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.77 บาทต่อหน่วย โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยแนวโน้มค่าไฟ ช่วงปลายปี 2566 งวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ระบุว่า ค่าไฟงวดปัจจุบัน เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อยู่ที่ 4.70 บาทต่อหน่วย ซึ่งเบื้องต้นค่าไฟฟ้าในงวดใหม่ มีโอกาสจะลดลงอย่างต่ำ 20 สตางค์ต่อหน่วย จากประมาณค่าไฟลดลงรวม 48 สตางค์ต่อหน่วย เนื่องจากต้องนำ 28 สตางค์ต่อหน่วย คืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่รับภาระค่าไฟแทนประชาชนกว่า 1 แสนล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา 

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าไฟงวดปลายปีลดลง เป็นเพราะราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยจากทุกแหล่งทั้งอ่าวไทย เมียนมา และนำเข้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 323 บาทต่อล้านบีทียู โดยงวดเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ราคา 378 บาทต่อล้านบีทียู โดยประเมินจากราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ลดลงเหลือระดับ 12-13 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู

อย่างไรก็ตาม ค่าไฟอาจจะลดได้มากกว่านี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ดกกพ. โดยจะมีการสรุปราคาภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อเปิดรับฟังความเห็นประชาชนต่อไป ส่วนการช่วยเหลือค่าไฟกลุ่มเปราะบางที่ให้ส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 – 500 หน่วยต่อเดือน จะต่ออายุหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของกกพ. เป็รอำนาจของคณะรัฐมนตรี 

ขอบคุณข้อมูลจากกฟผ.และมติชน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่