fbpx
Search
Close this search box.

ทำความรู้จัก Reverse Mortgage สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

สมัยยังเป็นหนุ่มสาวถ้าอยากมีบ้าน ก็ต้องกู้เงินมาผ่อนจ่ายให้ธนาคารทุกเดือนเพื่อที่จะได้บ้านในฝันตามที่ต้องการ แต่พอถึงวัยเกษียณมีความฝันอยากขายบ้าน แล้วได้เงินก้อนเป็นประจำทุกเดือน ทำได้จริงไหม…บอกเลยว่าเราสามารถทำได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Reverse Mortgage หรือ สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ ซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตาม ACU PAY มาเลย

สินเชื่อบ้านผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage คืออะไร

“รีเวิร์ส มอร์ทเกจ” Reverse Mortgage คือ “การจำนองแบบย้อนกลับ” อธิบายให้เข้าใจง่าย คือ เมื่อเรานำบ้านไปจำนองไว้กับธนาคารแล้ว แทนที่เราจะเป็นผู้จ่ายเงินให้ธนาคารทุกเดือนเหมือนกับการผ่อนบ้านทั่วไป 

กลับกันธนาคารจะกลายเป็นผู้จ่ายเงินให้เราทุกเดือน เปรียบเหมือนกับธนาคารเป็นผู้มาซื้อบ้านของเราแทน จนเมื่อครบกำหนดชำระสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของธนาคาร ซึ่งตรงกันข้ามกับการจำนองทั่วไปที่สุดท้ายแล้วบ้านจะมาเป็นของเรา 

การจำนองนี้เราก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนั้นและยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ จนกว่าจะเสียชีวิตหรือตัดสินใจขายบ้านไปก่อน ซึ่งหลังครบกำหนดตามสัญญา บ้านก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารและนำไปขายทอดตลาดต่อไป

Reverse Mortgage สำคัญอย่างไรต่อผู้สูงอายุ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือ Reverse Mortgage ถือว่ามีความสำคัญต่อคนที่เข้าสู่วัยเกษียณ และกำลังก้าวขาเข้าไปในสังคมนี้ โดยสามารถสรุปประโยชน์ของรูปแบบสินเชื่อได้ดังนี้

  1. ได้เงินก้อนมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อชำระภาระหนี้สินต่าง ๆ 
  2. ตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ไม่มีบำเหน็จ บำนาญ หรือกองทุนเลี้ยงชีพในวัยชรา
  3. แม้จะใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ผู้กู้ยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้เหมือนเดิม

ใครบ้างที่สามารถขอสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage ได้

ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  

  • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 60 ปี และไม่เกิน 80 ปี ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • หลักประกันบ้าน คอนโด และทาวน์โฮม ต้องเป็นที่อยู่อาศัยหลักของผู้กู้ และต้องมีชื่อทะเบียนบ้านตลอดช่วงระยะเวลากู้
  • สามารถยื่นกู้ร่วมได้ เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมาย หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ร่วม และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (ข้อกำหนดขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง)
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 25 ปี หรืออายุผู้กู้รวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 85 ปี
  • หากผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่ สามารถยื่นเอกสารกู้ต่อหรือไถ่ถอนบ้านคืนได้ แต่ถ้าเสียชีวิตก่อนธนาคารจะนำหลักทรัพย์ค้ำประกันไปขายทอดตลาด หากทายาทไม่มาไถ่ถอนบ้านคืน

ธนาคารไหนทำ Reverse Mortgage ได้บ้าง

ตอนนี้มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ได้รับให้นำร่องการให้บริการสินเชื่อนี้แล้ว เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารแต่ละแห่ง

อย่างไรก็ตาม Reverse Mortgage ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรองรับสังคมสูงอายุ ที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การขอสินเชื่อ Reverse Mortgage ก็ถือเป็นการวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณอีกประเภทหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีกระแสเงินสดไว้ใช้ไปตลอดชีวิตได้ อย่างไรก็ตามควรศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างมีความสุข

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่