fbpx
Search
Close this search box.

เคาะแล้ว! เงื่อนไขเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ใครมีสิทธิ์เช็กเลย!

เงินดิจิทัล 10,000 บาท

เคลียร์ทุกข้อสงสัยแล้ว หลังจากคนไทยรอคอยคำตอบ เงินดิจิทัล 10,000 บาทกันมายาวนาน ล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข้อสรุปเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ยืนยันว่า เกณฑ์เงินเดือนของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์คือต้องมีรายได้ต่ำกว่า 70,000 บาท เงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ได้ทุกคน ซื้อได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค พร้อมขยายขอบเขตเป็นระดับอำเภอ และคาดว่าจะเริ่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ในเดือน พฤษภาคม 2567 ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้ โดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นช่องทางการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ซึ่งมีข้อสรุปรายละเอียด และเงื่อนไขดังนี้

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท

เงื่อนไขเงินดิจิทัล 10,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง

 • คนไทยที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป 
 • กลุ่มเป้าหมาย 50 ล้านคน
 • รายได้ต่ำกว่า 70,000 บาท/เดือน (ไม่รวมโอที)
 • เงินฝากทุกบัญชีรวมกันต่ำกว่า 500,000 บาท

ไทม์ไลน์โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท

 • มีนาคม 2567 ลงทะเบียน/ยืนยันสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท โดยยึดอำเภอตามทะเบียนบ้าน
 • พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 เริ่มใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาทครั้งแรก ผ่านแอปเป๋าตัง โดยประชาชนต้องใช้จ่ายภายในอำเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ตุลาคม 2567 สิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของประชาชน
 • เมษายน 2570 สิ้นสุดระยะเวลาการใช้เงินของร้านค้า

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ซื้ออะไรได้บ้าง?

 • ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้ เท่านั้น

เงินดิจิทัล 10,000 บาท สิ่งที่ซื้อไม่ได้?

 • สินค้าออนไลน์
 • สิ่งของอบายมุข เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, กัญชา, กระท่อม, พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชา และพืชกระท่อม
 • บัตรกำนัล บัตรเงินสด เพชร พลอย ทองคำ อัญมณี
 • ชำระหนี้ จ่ายค่าเทอม ค่าเรียน
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ
 • แลก หรือกดเป็นเงินไม่ได้
 • แลกเปลี่ยนในตลาดต่าง ๆ ไม่ได้
 • ไม่สามารถนำเงินดิจิทัล ใช้จ่ายกับการบริการได้ เช่น ล้างรถ ตัดผม

เงินดิจิทัลใช้อย่างไร

การใช้สิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้น กำหนดให้ใช้จ่ายได้ในระดับอำเภอ ภายในเวลา 6 เดือน สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนภาษีมูลค่าค้า แต่หากต้องการขึ้นเงินสด หรือกดเงินสดออกมา จะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

เงินดิจิทัลใช้ร้านไหนได้บ้าง

 • ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี
 • ไม่จำเป็นต้องจด VAT
 • ร้านค้ารถเข็น ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล สามารถลดหย่อนด้วยโครงการ E-refund

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่า 50,000 บาท โดยใช้ใบกำกับภาษีมาประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มมกราคม 2567

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขนี้จะเป็นไปตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ เพราะจากข้อมูลขอองหลายโครงการในอดีต แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มรายได้ดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญ 

นอกจากนี้ทางนายกเศรษฐายังย้ำว่า โครงการนี้จะไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อตามที่หลายฝ่ายกังวล เพราะสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันของไทย อยู่ในสภาวะที่ต่ำอยู่แล้ว ทั้งนี้ทางรัฐบาลจะออก พรบ.กู้เงิน เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยมีแผนจ่ายคืนภายใน 4 ปี และยังได้ชี้แจงที่มาจองงบประมาณโครงการดิจิทัลด้วยว่า คำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดในการดำเนินนโยบายนี้ คือการออก พรบ.เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท ซึ่งมีความโปร่งใส อยู่ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา 

คาดว่าจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภา และเป็นไปตามมาตรา 53 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พรบ.การกู้เงินดังกล่าวจะระบุวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่