fbpx
Search
Close this search box.

แจกคอร์สเรียนฟรี พัฒนาสกิลมนุษย์เงินเดือน จาก MOOC.PSU

มนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย มาหาเวลาว่างอัปสกิลความรู้ไปใช้ในที่ทำงานกันเถอะ คราวนี้ เอซียูเพย์ คัดคอร์สเรียนออนไลน์เด็ด ๆ ที่น่าสนใจจากเว็บ MOOC PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาฝาก ซึ่งแต่ละคอร์สช่วยพัฒนาซอฟต์สกิลและฮาร์ดสกิลให้กับเราเพียบ นอกจากนี้ยังเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย แถมยังได้ใบ certificate อีกด้วยนะ จะมีคอร์สไหนน่าเรียนบ้าง ไปดูกันเลยยย 

Leading When You Are Not In Charge

ใครว่าการเป็นผู้นำนั้นไม่สำคัญ จริง ๆ แล้วความเป็นผู้นำนั้นแทรกอยู่ในทุกหน้าที่งานที่เรารับผิดชอบ และตามธรรมชาติของมนุษย์เราเอง คอร์สนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำในทุก ๆ บทบาทที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ เพื่อให้ระบบทีมและงานสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Link 

Digital Citizen (พลเมืองดิจิทัล)

ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเราแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิจิทัล แต่บางเรื่องเราก็ยังขาดความรู้อยู่ ซึ่งคอร์สนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในโลกดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม การจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล รวมไปถึงการสื่อสารและการรู้เท่าทันดิจิทัล เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

Link 

Global Design Thinking

คอร์สนี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ (Product & Service Design) รวมไปถึงการออกแบบชีวิต (Life Design) โดยใช้หลัก “ความคิดออกแบบเชิงนวัตกรรม” หรือ “Design Thinking” และ “หลักการคิดแบบ Growth mindset” เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาความคิด ในการใช้ชีวิตและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สังคม

Link 

Digital Marketing (การตลาดดิจิทัล)

การตลาดดิจิทัลเป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจในยุคที่เราใช้สื่อออนไลน์ในการทำการตลาด คอร์สให้ความรู้ในการทำการตลาดดิจิทัล การวางแผนและเข้าใจธุรกิจ รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจในตลาด Digital Marketing 

Link

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ

คอร์สนี้จะช่วยให้เราเป็นพนักงานอย่างมืออาชีพ การทำความรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การหางานที่ใช่ หลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ความคาดหวังของผู้บริหารต่อพนักงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร   การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นโค้ชที่ดี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการโน้มน้าวใจ และการติดตามงาน

Link 

การทำงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ

คอร์สนี้จะช่วยให้เราเป็นพนักงานอย่างมืออาชีพ การทำความรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การหางานที่ใช่ หลักการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ความคาดหวังของผู้บริหารต่อพนักงานในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร   การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นโค้ชที่ดี การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการโน้มน้าวใจ และการติดตามงาน

Link

การบริหารทรัพยากรบุคคลในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

คอร์สนี้จะสอนถึงความหมายและบทบาทของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคนการบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

Link 

ภาษีอากร

เป็นหนึ่งคอร์สที่ทุกคนควรจะเรียนรู้เอาไว้ นั่นก็คือความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยคอร์สนี้จะเล่าถึงแหล่งที่มาของเงินได้ ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษี การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Link 

พิธีกร (ใคร ๆ ก็เป็นได้)

หน้าที่พิธีกร หรือ MC ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สามารถใช้ได้ทุกสายงานอาชีพ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและยังสร้างอาชีพเสริมได้อีกด้วย ซึ่งคอร์สนี้จะช่วยให้เราพัฒนาความรู้และทักษะการทำหน้าที่พิธีกรมากขึ้น

Link 

จิต(วิทยา)ดีชีวีมีสุข

นอกจากสภาพกายที่ดีแล้ว สภาพจิตก็ต้องดีด้วย ซึ่งคอร์สนี้ จะช่วยให้เรามีแนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา ให้เข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีแนวคิดการรับรู้ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าบุคคลสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกัน และสามารถอยู่ร่วมกันได้

Link 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่