fbpx
Search
Close this search box.

เผย 5 เหตุผลทำไมคนไทยถึงยังใช้เงินสด

ทำไมคนไทยยังใช้แต่เงินสดในชีวิตประจำวัน ?

       ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นแรกที่พบได้จากการสำรวจ คือกลุ่มตัวอย่างทุกคนยังคงพกเงินสดติดตัว โดย 50% ของกลุ่มตัวอย่าง ยังคงใช้เฉพาะเงินสดเพื่อจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ใช้ที่ตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหารริมทาง และร้านรถเข็น แต่ก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยกว่า มีการใช้ e-payment เป็นทางเลือกหลัก จึงอาจตีความได้ว่าปริมาณการใช้ e-payment ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนั้น น่าจะกระจุกตัวอยู่ในบางกลุ่มเท่านั้น การส่งเสริมการใช้ e-payment ให้แพร่หลายและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโจทย์สำคัญ เพื่อให้คนไทยโอนจ่ายหรือรับเงินได้สะดวกขึ้น ทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา ลดความเสี่ยงจากการพกเงินสดจำนวนมาก ตลอดจนช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสดได้

เหตุผลทำไมคนไทยถึงยังใช้เงินสด

      Payment diary เจาะลึกถึงเหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมการชำระเงินของคนไทย และพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระเงินที่สำคัญ ได้แก่ 

ความเคยชินในการชำระเงิน

    • โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่น้อยที่บอกว่า เมื่อก่อนเคยจับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสด ก็เลยมักจะหยิบเงินสดมาใช้ชำระก่อนเสมอ 

"แฟน เพื่อน คนรอบตัวใช้เงินสด ก็เลยใช้แต่เงินสดตามเขา"

    • พฤติกรรมการชำระเงินตามคนรู้จักใกล้ชิดและกลุ่มคนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตนเอง เช่น แฟนหรือคู่สมรส เพื่อน หรือกลุ่มคนที่มีช่วงอายุ รูปแบบการใช้ชีวิตใกล้เคียงกัน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อการชำระเงินของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่าพ่อ แม่ ลูก หรือหลาน

"เพราะคิดว่าร้านค้าน่าจะอยากรับเงินสด เลยชำระด้วยเงินสด"

    • การยอมรับหรือความต้องการของร้านค้าในเรื่องช่องทางการจ่ายเงิน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อการชำระเงินตามช่องทางที่ยอมรับ เช่น ในตลาดหรือร้านอาหารข้างทางรับเงินสด แม้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คุ้นเคยกับการใช้ e-payment ก็ยังคงต้องใช้เงินสดในการชำระเงิน

"ได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด ก็ใช้จ่ายด้วยเงินสด"

    • ช่องทางการรับรายได้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับเงินช่องทางไหน ก็มักใช้จ่ายด้วยช่องทางนั้น 

"คิดว่าใช้เงินสดมันเร็วกว่า เลยมักจะใช้แต่เงินสด"

    • ทัศนคติต่อการเลือกวิธีจ่ายเงินของแต่ละคน แม้ในกลุ่มคนที่ใช้ e-payment เป็นหลักเอง ก็ยังคงมีความคิดว่าการใช้เงินสดทำได้รวดเร็วกว่าการใช้ e-payment

            ทั้งหมดนี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยยังเลือกใช้เงินสด แม้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ หรือเคยมีประสบการณ์ทดลองใช้ e-payment มาแล้วก็ตาม การเปลี่ยนความเคยชินและปรับพฤติกรรมยังอาจต้องใช้เวลา จึงจำเป็นต้องวางแนวทางการส่งเสริม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจ ให้กับคนไทยว่าใช้ e-Payment มีข้อดีอย่างไรบ้าง

ที่มา : Payment diary 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆสามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่