fbpx
Search
Close this search box.

SME vs Start-Up ต่างกันอย่างไร?

เมื่อพูดถึงประเภทธุรกิจทุกคนอาจจะคุ้นเคยคำว่า SME กับ Start-Up กันมาบ้าง แต่หลายครั้ง บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจและสับสน กับโมเดลธุรกิจสองแบบนี้ว่าต่างกันอย่างไร ซึ่งวันนี้ ACU PAY จะพามาหาคำตอบไขข้อข้องใจถึงความแตกต่างระหว่าง SME กับ Start-Up ตั้งแต่เริ่มทำความเข้าใจถึงธุรกิจทั้งสองแบบคืออะไร มีรูปแบบโมเดล ขนาดของธุรกิจ การหาเงินลงทุน และรูปแบบทรัพย์สินอย่างไร

SMEs กับ Start-Up คืออะไร ?

SMEs (Small and Medium Enterprises) คือ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ดำเนินการธุรกิจแบบเป็นรูปธรรม มักจะเป็นการให้บริการ หรือขายสินค้า ที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้ว โดย SME จะมีมาตรฐานการเติบโตธุรกิจรายได้ต่อปีเติบโตประมาณ 30% – 50%  มีส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจคือช่วยให้เกิดการจ้างงาน ยกตัวอย่างเช่น เจ้าของโรงแรมที่พัก เจ้าของธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ผู้ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เป็นต้น

Start-Up คือ ธุรกิจที่เริ่มต้นจากแนวคิด หรือไอเดียใหม่ๆ ที่ช่วยสนองความต้องการหรือเข้ามาแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นการทำธุรกิจ ที่เน้นการเติบโตที่รวดเร็วมากถึง 1,000% ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ยกตัวอย่าง เช่น Facebook Airbnb และ Uber

SMEs และ Start-Up แตกต่างกันอย่างไร?

1. ขนาดธุรกิจ

ในขณะที่ SMEs มีขนาดเล็ก – ขนาดกลาง มีพนักงานขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจ แต่ Start-Up จะมีขนาดเล็กมาก อาจมีพนักงานไม่ถึง 10 คน ไปจนถึง 100 คนแต่มีรายได้มหาศาล 

2. การเติบโตของธุรกิจ

SMEs มักจะมีรูปแบบคงที่ และมีต้นทุนคงที่จากการผลิต และมีการผันแปรของต้นทุนต่าง ๆ ทำให้ธุรกิจมีการเติบโตช้า และยากที่จะเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในทางกลับกัน Start-Up นำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อน ทำให้สามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เพราะนวัตกรรมที่คิดนั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่อคนวงกว้าง

3. การหาเงินทุน

SMEs มักจะเป็นการลงทุนที่มาจากเจ้าของกิจการเอง เช่น เงินเก็บ หรือการกู้ยืมจากธนาคาร แต่ Start-Up มักจะมาจากการลงทุนของนักลงทุน หรือผู้ที่สนใจ โดยที่ตัวเองต้องไปนำเสนอขายไอเดีย จนได้เงินลงทุนมาต่อยอด แลกกับการที่นักลงทุนได้เปอร์เซ็นกำไรหรือเป็นหุ้นส่วน

4. รูปแบบของทรัพย์สิน

SMEs เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ แต่ในทางกลับกัน Start-Up ในช่วงต้นจะเป็น ไอเดีย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา

อย่างไรก็ตามทั้ง Start Up และ SME ก็มีความเหมือนกัน โดยที่ทั้งสองต่างเป็นผู้ประกอบการ ที่ทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องคอยปรับตัวให้ตามทันกระแสและพฤติกรรมผู้บริโภคตลอดเวลา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจคือการ Entrepreneurial Mindset เพื่อคอยปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่