fbpx
Search
Close this search box.

ประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน ต่างกันอย่างไร

มนุษย์ออฟฟิศทำงานอยู่เฉย ๆ ก็มีโอกาสเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงานได้เหมือนกัน หลายคนไปรักษาที่โรงพยาบาลคิดว่าประกันสังคมจะคุ้มครองทุกอย่าง ความจริงแล้วมีเงื่อนไขอาจไม่ได้ครอบคลุมทุกกรณี แต่พนักงานเงินเดือนอย่างเรา ยังมีการคุ้มครองอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย นั่นก็คือ ‘กองทุนเงินทดแทน’ นั่นเอง 

หลายคนเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่ากองทุนเงินทดแทนนี้คืออะไร มีการคุ้มครองการรักษาแบบไหน และแตกต่างกับประกันสังคมอย่างไรบ้าง เดี๋ยว ACU PAY จะอธิบายข้อแตกต่างนี้ให้ฟัง

โดยปกติ เมื่อเราเข้ามาเป็นพนักงานเงินเดือน ลูกจ้าง เราจะได้สิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมจากอยู่ 2 กองทุน นั่นคือ ‘กองทุนประกันสังคม’ และ ‘กองทุนเงินทดแทน’ ซึ่งรายละเอียดความคุ้มครองทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันอยู่ 

ประกันสังคม เป็นกองทุนที่ ลูกจ้าง นายจ้าง และ รัฐบาล เป็นผู้จ่ายเงินสมทบ โดยกองทุนประกันสังคมจะให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนใน 7 กรณี ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น

.

 • เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิต
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดของประกันสังคมได้ที่นี่ ประกันสังคมจ่ายแล้วได้อะไร ?

  ในส่วน กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่นายจ้าง เป็นผู้จ่ายเงินสมทบเป็นรายปีให้กับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งแต่ละบริษัทจะจ่ายเงินสมทบไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งกองทุนเงินทดแทนจะใช้ในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการทำงานให้นายจ้างเท่านั้น ใน 4 กรณี ได้แก่

 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 ล้านบาท
 • จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง
 • ถ้าอุบัติเหตุมีความรุนแรงหรือมีอาการเรื้อรัง จ่ายค่ารักษาให้อีก 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
 • ค่าทดแทนรายเดือน เงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 70 ของเงินเดือน โดยจะไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีการหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย
 • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ภายหลังการประสบอันตรายสำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
 • ค่าใช้จ่ายในการทำกายภาพบำบัด จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 24,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
 • ค่าทำศพ จ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพ 50,000 บาท

ประกันสังคม VS กองทุนเงินทดแทน ต่างกันอย่างไร

 ความแตกต่างระหว่างประกันสังคมกับกองทุนเงินทดแทน จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ตั้งแต่ผู้จ่ายเงินสบทบ การคุ้มครองกรณีบาดเจ็บในที่ทำงาน และสิทธิค่ารักษาโรงพยาบาล ซึ่งรายละเอียดคร่าว ๆ มีดังนี้

 • การจ่ายเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมลูกจ้างจะเป็นคนจ่าย แต่กองทุนเงินทดแทนนายจ้างจะเป็นคนจ่าย ดังนั้น รายจ่ายกองทุนเงินทดแทนจึงไม่มีในสลิปเงินเดือน
 • กองทุนประกันสังคมจะคุ้มครองลูกจ้างใน 7 กรณีที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน คือ การเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตามกฎหมายแรงงาน แต่กองทุนเงินทดแทนจะคุณคุ้มครองในกรณีที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานให้นายจ้าง
 • การเข้ารักษาพยาบาลของกองทุนประกันสังคม ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ลูกจ้างเลือกเอาไว้ แต่กองทุนเงินทดแทนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้แต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน ในกรณีที่โรงพยาบาลนั้นไม่ได้ทำข้อตกลงเอาไว้กับกองทุนเงินทดแทน และมีการกำหนดเพดานค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนๆ สามารถติดตาม ACU PAY Thailand ผ่านช่องทางการติดตามอื่นๆ ได้ที่